Netwerk GRONDig stelt kalverimport ter discussie

02-12-2020 | Laatste update op 03-03 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Het collectief van grondgebonden veehouders, Netwerk GRONDig, stelt de Nederlandse kalverimport ter discussie.

Deze belangenbehartiger roept daarom 2021 uit tot het jaar van het importkalf. Onder de naam www.jaarvanhetimportkalf.nl is een digitaal discussieplatform geopend waar iedereen zijn standpunt over kalverimport achter kan laten.

Stikstofcrisis

Volgens het netwerk is het nodig om de discussie te starten over de vraag of Nederland door moet gaan om jaarlijks 850.000 kalveren te importeren, te mesten en het vlees te exporteren. De grondgebonden boeren zijn van mening dat dit steeds lastiger is vol te houden omdat door de stikstofcrisis de komende jaren allerlei opkoop- en reductiemaatregelen op de veehouderij afkomen. Ook staat de sector voor uitdagingen op gebied van dierenwelzijn en milieu.

Ziekte-insleep en lage prijzen

GRONDig wil de verzamelde opinies bundelen en als kalf-importadvies aanbieden aan de Tweede Kamer en de minister van LNV. Het netwerk is van mening dat de landbouw een actievere rol moet innemen om tot een oplossing te komen op items als diertransport en het mestoverschot. Bijkomende nadelen van de massale kalverimport zijn het risico op ziekte-insleep en lage prijzen voor Nederlandse kalveren, betoogt de organisatie.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.