Doorgaan naar artikel

Nevedi benadrukt kritiek op veevoermaatregel

Nevedi, belangenbehartiger voor de veevoersector, reageert op kritiek vanuit de sector op de communicatie van de veevoerfabrikanten. - Foto: Peter Roek

Nevedi, belangenbehartiger voor de veevoersector, reageert op kritiek vanuit de sector op de communicatie van de veevoerfabrikanten. - Foto: Peter Roek

Nevedi, de belangenbehartiger voor de veevoersector, onderstreept in een persbericht nogmaals zijn bezwaren tegen de veevoermaatregel. Dit is een reactie op kritiek vanuit de sector op de communicatie van de veevoerfabrikanten.

Een woordvoerder van Nevedi zegt dat leden hadden vernomen dat Farmers Defence Force (FDF) acties bij veevoerfabrikanten wilde starten. FDF-voorzitter Mark van den Oever beaamt dat: “Er waren plannen om woensdag 5 augustus met kleine clubjes van zo’n 30 trekkers naar wat veevoerbedrijven te gaan. Dan zouden we een brief meenemen, een statement dat ook deze bedrijven vinden dat deze maatregel van tafel moet.”

Voersector te veel op achtergrond?

Van den Oever kreeg signalen uit zijn achterban dat de voersector te veel op de achtergrond bleef in de discussie over de voermaatregel. “Het is belangrijk dat de sector hier eensgezind in is en dat Schouten weet wie ze tegenover zich heeft staan. De veevoerbedrijven hebben ons nodig en andersom ook.”

Nevedi schreef daarom dinsdagavond 4 augustus: “Sinds de voermaatregel op tafel ligt, heeft Nevedi in niet mis te verstane bewoordingen haar bezwaren naar voren gebracht, zowel publiekelijk, in brieven aan de Tweede Kamer, als in gesprekken met het ministerie. Nevedi onderschrijft de bezwaren van de melkveehouders tegen de voermaatregel en ondersteunt de melkveehouders in hun streven deze van tafel te krijgen, maar is realistisch genoeg om zich voor te bereiden op een situatie waarin de voermaatregel doorgang zal vinden.”

Instructies voor voeradviseurs

Een woordvoerder van Nevedi vertelt dat de organisatie haar kennis en expertise ter beschikking heeft gesteld tijdens de onderhandelingen tussen de melkveeclubs en het ministerie over het alternatieve plan van de sector, maar niet betrokken was bij de totstandkoming van het kabinetsplan voor het voerspoor. Als de voorgenomen kabinetsmaatregel doorgaat, krijgen voeradviseurs uitdrukkelijk de instructies dat rantsoenen de diergezondheid en het dierenwelzijn niet mogen schaden en dat van 1 september t/m 31 december 2020 moet worden geoptimaliseerd met inachtneming van geldende wet- en regelgeving. Kortom, veevoeradviseurs houden in hun advies rekening met de geldende eiwitregels.

Beheer
WP Admin