Doorgaan naar artikel

Nevedi: schade voermaatregel tot € 30.000 per bedrijf

Nevedi geeft een aantal rekenvoorbeelden voor de meerkosten als gevolg van de maatregel. Voor een gemiddeld bedrijf op zandgrond kunnen die meerkosten oplopen tot bedragen van € 10.000 tot € 30.000. Foto: Hans Prinsen

Nevedi geeft een aantal rekenvoorbeelden voor de meerkosten als gevolg van de maatregel. Voor een gemiddeld bedrijf op zandgrond kunnen die meerkosten oplopen tot bedragen van € 10.000 tot € 30.000. Foto: Hans Prinsen

De meerkosten van de voorgenomen voermaatregel van het ministerie van LNV kunnen oplopen tot € 30.000 en meer per bedrijf. Dat schrijft de koepel van mengvoerfabrikanten Nevedi in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw.

Nevedi-directeur Henk Flipsen geeft in de brief een opsomming van bezwaren tegen de voermaatregel, die minister Carola Schouten van LNV recent aan de Kamer stuurde.
In de wijziging van de Regeling Diervoeders worden maxima gesteld aan het ruw eiwitgehalte in diervoeders in de laatste vier maanden van 2020. De maxima zijn onder meer afhankelijk van grondsoort en melkproductie per hectare. Volgens Nevedi zijn de wijzigingen gericht op ruw eiwit op deze manier niet uitvoerbaar en hebben ze negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn.

Hoogste meerkosten op zand

In de wijziging is onvoldoende rekening gehouden met verschillen in eiwitgehalten op verschillende grondsoorten. Nevedi geeft een aantal rekenvoorbeelden voor de meerkosten als gevolg van de maatregel. Voor een gemiddeld bedrijf op zandgrond kunnen die meerkosten oplopen tot bedragen van € 10.000 tot € 30.000. Dat is gebaseerd op een hoger kostprijs van € 7,50 per 100 kilo melk. Op een bedrijf met 100 koeien komt dat in het voorbeeld neer op € 225 per dag. Voor bedrijven op kleigrond rekent Nevedi met een hogere kostprijs van € 1,25 per 100 kilo melk. Op een bedrijf met 100 koeien komt dat neer op € 37,50 per dag en op bijna € 5.000 in de laatste vier maanden van dit jaar.

Behoefte individuele koe

De wijziging maakt het volgens Nevedi onmogelijk om het rantsoen goed af te stemmen op de individuele koe. Onder meer omdat de regeling niet uitgaat van gewogen gemiddeldes van ruw eiwit in de geleverde voeders, maar van absolute maximale gehaltes. Er kan zo geen rekening gehouden worden met verschillende behoeftes van verschillende groepen dieren aldus Nevedi.

Verdringing van ruwvoer

Een ander onwenselijk gevolg is de mogelijke verdringing van ruwvoer door andere voersoorten. Door het vervangen van hoog geconcentreerde grondstoffen zoals sojaschroot, zullen andere mengsels gebruikt worden verwacht Nevedi. Van dergelijke mengsels zijn meer kilo’s nodig om een passend rantsoen samen te stellen.

Geen meerkosten volgens LNV

De doorrekening van Nevedi over forse meerkosten staat haaks op de inschatting van het ministerie van LNV. In de toelichting van het voorstel staat als verwachting dat er geen noemenswaardige negatieve financiële gevolgen zullen zijn. In de aankondiging van de stikstofmaatregelen staat wel een bedrag voor compensatie voor verlaging ruw eiwitgehalte veevoer. In totaal gaat het daarbij om € 73 miljoen, daarvan staat € 10 miljoen ingeboekt voor 2020.

Beheer
WP Admin