Nevedi: voeroplossing stikstof biedt mogelijkheden

14-11-2019 | Laatste update op 08-02 | |
Foto: Ronald Hissink - Foto: RONALD HISSINK
Foto: Ronald Hissink

De voermaatregelen die oplossingen moeten gaan bieden in de stikstofdiscussie bieden mogelijkheden.

Dat stelt brancheorganisatie voor de diervoederindustrie Nevedi. De organisatie is tevreden over de denkrichting waarin het verlagen van ruw eiwit in voer als oplossing wordt gezien. “Wij hebben wel ideeën hoe dit te doen, maar het plan moet wel gedragen worden door de boeren”, aldus Henk Flipsen, directeur van Nevedi. “Daarom is het Landbouwcollectief onder leiding van Aalt Dijkhuizen nu eerst aan zet om te komen met een plan. Op basis daarvan kunnen wij onze technische kennis inbrengen.” Flipsen is blij dat het kabinet boeren wil betrekken bij de uitwerking van het plan.

Totaalrantsoen uitgangspunt

Daarbij is het volgens Nevedi ook terecht dat als het uitgangspunt sturing op het totaalrantsoen genomen is en niet slechts op onderdelen daarvan. “En hoewel de toepassing van additieven wellicht soms interessant kan zijn, is het niet vanzelfsprekend om ze als dé oplossing voor het stikstofprobleem te presenteren”, zo stelt Nevedi.

Impact op veevoerbedrijven

Naast tevredenheid zijn er ook vragen bij Nevedi. Zo is de wijze waarop resultaten worden gemeten en hoe daar op gecontroleerd gaat worden nog onbekend. Wat de impact is op veevoerbedrijven, hangt volledig af van hoe de uitwerking van het plan eruit gaat zien. “Als we weten wat het precies betekent voor rantsoenen, kunnen we pas bepalen wat het betekent voor de veevoerbedrijven. Maar veevoerbedrijven zijn er natuurlijk mee bezig en proberen voor henzelf een toekomstplan te hebben. Dat geldt eveneens voor de sanering van varkensbedrijven en afnemende veestapel, wat betekent dat er minder voer nodig zal zijn.”

Kloosterman

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.