Doorgaan naar artikel

Verduurzaming economie vertraagt, ambities in gevaar

16,5% van het Nederlandse bedrijfsleven is duurzaam, blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2023 (NEx).

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Bedrijven hebben meer broeikasgassen uitgestoten ten opzichte van de vorige editie van de Nieuwe Economie Index van MVO Nederland. - Foto: Canva/MichaelBW premium

Bedrijven hebben meer broeikasgassen uitgestoten ten opzichte van de vorige editie van de Nieuwe Economie Index van MVO Nederland. - Foto: Canva/MichaelBW

16,5% van het Nederlandse bedrijfsleven is duurzaam, blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2023 (NEx). Dat is een kleine groei ten opzichte van voorgaande jaren.

De afvlakking is al enkele jaren zichtbaar en zet ook in de nieuwste index door. De NEx is een jaarlijkse publicatie van MVO Nederland uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

Nieuwe Economie index gebaseerd op 7 thema‘s

MVO Nederland onderzoekt de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven opschuift naar een ‘nieuwe’ economie. De kennis- en netwerkorganisatie duidt de duurzame economie op basis van scores op 7 thema’s:

biodiversiteit

circulaire economie

nieuwe rijkdom

echte prijzen

transparante ketens

inclusief ondernemen

groene energie

Volgens MVO Nederland is een kantelpunt bereikt als 20% van de economie ‘nieuw’ is. Doordat de groei al jaren stagneert, komen de duurzame ambities van Nederland en de wereld echt in gevaar, stelt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Meer broeikasgassen uitgestoten

De scores voor biodiversiteit en transparante ketens zijn het afgelopen jaar gedaald. Op het eerste thema scoort het bedrijfsleven net geen 18%. Vorig jaar was dan 18,3%. De daling is vooral te wijten aan het feit dat bedrijven meer broeikasgassen hebben uitgestoten dan in de voorgaande editie (+1,6%) van de Nieuwe Economie Index. Daarnaast is het stikstofoverschot op landbouwgrond toegenomen.

Wel positief: het aandeel gecertificeerde import stijgt van bijna 72% naar 78%. De Nederlandse voedings- en genotsindustrie importeert meer gecertificeerde: soja, koffie, palmolie, cacao en vis.

Lees ook: CO2-uitstoot van grote foodbedrijven neemt toe

Internationale convenanten voor transparantere keten

Daarnaast daalt de score voor het thema transparante ketens met 0,3% naar 14%. MVO Nederland stelt dat transparantie nodig is om eerlijke toeleveringsketens te creëren. Hiervoor zijn Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenanten opgericht, zoals het IMVO Voedingsmiddelen. De NEx-23 valt lager uit doordat er geen nieuwe convenanten zijn opgericht.

Streven naar 25% in Nieuwe Economie Index 2025

MVO Nederland publiceert sinds 2020 de NEx. Als alle thema’s op 100% staan, is de nieuwe economie bereikt. MVO Nederland streeft naar een NEx van 20% in 2025. Het rapport is niet uitgesplitst per sector. Van Der Heijen: “Dat punt is volgens ons essentieel als ons land wil voldoen aan de SDG’s en het Parijs- en grondstoffenakkoord.”

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin