Doorgaan naar artikel

Nico Knibbe wil robotwieder testen in ijsbergsla

Nico Knibbe runt met zijn ouders en broers een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer. Het bouwplan bestaat uit 350 ha ijsbergsla, pootaardappelen, uien, peen, bieten en tarwe. - Foto: Jan Willem Schouten

Nico Knibbe runt met zijn ouders en broers een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer. Het bouwplan bestaat uit 350 ha ijsbergsla, pootaardappelen, uien, peen, bieten en tarwe. - Foto: Jan Willem Schouten

Lost robotisering het capaciteitsprobleem van in de rij schoffelen op? IJsbergslateler Nico Knibbe in Wieringerwerf gaat de uitdaging aan.

Nico Knibbe van Maatschap Knibbe en Boerma in het Noord-Hollandse Wieringerwerf probeert graag nieuwe dingen. Hij en zijn broers zijn jonge ondernemers die staan voor grote investeringen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Een NPPL-doel is het onkruid wieden in ijsbergsla te automatiseren. Een tweede doel is besparen op middelen door de vervanging van volvelds spuiten.

Dit jaar teelt Knibbe 120 hectare ijsbergsla. Sinds 2016 wiedt hij camera gestuurd. Hierbij wordt niet alleen dicht langs de plantenrij, maar ook tussen de planten in de rij geschoffeld. Knibbe: “Alleen in de probleempercelen. Als er weinig onkruid staat, pakken we de gewone schoffel.”

Rijsnelheid niet toereikend voor hele areaal

Liever zou hij het hele areaal doen, maar daarvoor is de rijsnelheid niet toereikend. Bovendien waren er geregeld technische mankementen. ‘’We hebben gemiddeld 3 hectare per dag kunnen halen en in totaal in drie jaar 120 hectare. Het is nog zeer de vraag of een robot een hogere rijsnelheid heeft, maar het idee achter robotisering is dat de robotwieder dag en nacht doorgaat en dat er arbeid wordt uitgespaard.” In mei moeten prototypes worden gedemonstreerd. Knibbe laat zich adviseren door WUR-onderzoeker Bram Veldhuisen, omdat hij op tijd wil aanhaken bij ontwikkelingen.

Kanttekeningen worden geplaatst; het schoffelmechanisme vraagt gewenning, hoeveel tijd ben je kwijt aan het positioneren en instellen van de weedrobot, kan de robot de planten vinden, wisselen diverse gps-systemen de gegevens wel uit en hoe zit het met de controle op het schoffelen? Is veiligheid geborgd? Knibbe laat zich hierdoor niet afremmen. “Dan gebeurt er nooit wat.”

Ontwikkelingen precisiespuiten

Sinds vorig jaar staat er bij de maatschap een nieuwe spuittrekker op de dam. De spuitboom is uitgerust met meervoudige dophouders op 50 centimeter. Afhankelijk van de toepassing kan een dop worden gekozen. Om precies op de plantrij of juist alleen op kale grond te spuiten, zijn slechts twee aanpassingen nodig. Knibbe: “Het brugsysteem op de dophouder waarbij de afgifte wordt geleid naar doppen op 25 centimeter is bestelbaar. Ik wacht nog op het juiste type. Daarnaast heb ik AmaSelect Row nodig voor de computerinstellingen.” Hij wil de techniek inzetten bij de eerste phytophthorabespuiting.

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen drijfveer

De drijfveer achter precisiespuiten is enerzijds het uitbuiten van mogelijkheden en anderzijds meegaan in maatschappelijk en duurzaam ondernemen. De verwachte besparing varieert van 33% bij bodemherbiciden tot 66% bij een eerste gewasbespuiting. “Ook vragen afnemers binnen GlobalGap het van ons.”

Als Veldhuisen de mogelijkheden van Akkerweb toont als model dat beslissingen ondersteunt, is Knibbe aan het scherm gekluisterd. In de teelt van aardappelen is zoveel onderzoek gedaan dat, mits de gebruiker teeltregistratie en andere data kan invoeren, er gerichte spuitadviezen uit voortkomen. Zo is er een phytophthora-applicatie ontwikkeld door de WUR en Agrifirm, maar er zijn bijvoorbeeld ook loofdodingsapplicaties. Direct maakt Knibbe een account aan.

Beheer
WP Admin