Niet debatteren is ook politiek

05-08 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De Tweede Kamer was nog maar een paar dagen officieel met reces, of Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt willen dat de Kamer terugkomt om te debatteren.

Een debat over de 250 pagina’s aan documenten over het stikstofbeleid tussen de ministeries van Landbouw en Financiën. Dagblad NRC had daar het één en ander over gezien en op basis daarvan vroegen de twee eenpitters een debat aan. Zonder succes.

Normaliter, dat wil zeggen in weken dat de Kamer volgens de normale gang van zaken debatteert, kan elk willekeurig Kamerlid tijdens de zogenoemde ‘regeling van werkzaamheden’, wekelijks op de agenda op dinsdagmiddag, een debat aanvragen. Over een actueel onderwerp meestal: een nieuwsbericht, een onderzoek of nieuwe ontwikkelingen. Voor het aanvragen van een debat is de steun van meer dan de helft van de Kamer nodig. Eén voor één komen dan Kamerleden van andere fracties naar de microfoon gelopen om aan de Kamervoorzitter te vertellen of ze het voorstel voor een debat steunen. Het is geen spannende televisie om naar te kijken, maar het biedt inzicht in wat de onderwerpen zijn waarop politieke partijen zich willen profileren.

E-mailsessies

Ook vóór het reces stond Caroline van der Plas aan de microfoon om een debat aan te vragen over stikstof, vaak gesteund door de rechterpartijen, maar zolang geen van de coalitiepartijen met Van der Plas meegaat, komt het debat er niet. En dat geldt nu ook in de zomerperiode, alleen gaat het nu via e-mailsessie naar Kamerleden en de Kamervoorzitter.

Spoeddebat over stikstof

De afgelopen weken hebben Omtzigt en Van der Plas meerdere keren gevraagd om een spoeddebat over stikstof. Direct in de eerste week van het reces was de aanleiding het nieuwsbericht van NRC. En later weer, na de publicatie van de ‘stikstofpapers’ op 23 juli en in het daaropvolgende weekend ging nogmaals het verzoek uit naar de Kamer om terug te komen van reces. tot nu toe zonder succes voor de debataanvragers. Coalitiepartij VVD stelde voor om eerst een schriftelijk overleg te houden.

Dat houdt in dat de partijen een hele lijst met vragen indienen waar de minister dan op kan reageren. Dit heeft echter niet de voorkeur van BBB en Omtzigt. “Dan kunnen we geen vragen aan elkaar stellen”, betreurt die laatste. En dat is waar het Omtzigt om gaat: hij wil in het debat kijken of er ruimte in de coalitie zit om aan de stikstofplannen te schaven.

‘Afwezig zijn’

Pieter Omtzigt gaf deze week inzicht in wat hij dan in zo’n e-mail aan zijn ambtsgenoten schrijft. Daarin verwijt hij de regeringspartijen dat ze ‘afwezig zijn’ in het debat. “Volgens mij is een debat hard nodig in deze omstandigheden, al is het alleen maar om duidelijk te horen van de regering en de regeringspartijen waarom zij deze keuzes maken (…)”, schrijft hij.

Het voorstel van Omtzigt en BBB was om in de week van 15 augustus het debat te houden. Diezelfde datum hadden ze aangehouden als uiterlijke termijn voor de minister voor Natuur en Stikstof om eerder gestelde Kamervragen beantwoord te krijgen. Ook dat verzoek wordt niet gehonoreerd, het ministerie liet deze week via een ‘uitstelbrief’ weten dat het langer gaat duren voordat de beide partijen meer weten.

van Rooijen


Beheer