Niet saneren maar innoveren

25-06 | |
Stapensea
Klaas Stapensea Ir. Klaas Jzn. Stapensea was ruim 20 jaar hoofd Natuur en Landschap in Flevoland en is oprichter van de onderneming Talpa de witte mol in Emmeloord
Rundveestal met emissiearme vloer. De overheid moet meer inzetten op innovaties en minder op saneren, vindt Klaas Stapensea. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra
Rundveestal met emissiearme vloer. De overheid moet meer inzetten op innovaties en minder op saneren, vindt Klaas Stapensea. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Sanering van de veehouderij is een slecht idee. Middels innovatie kan milieuvriendelijke productie van voedsel gegarandeerd worden, zonder afhankelijk te worden van het buitenland.

In Nederland, het dichtstbevolkte land van Europa, zijn we gezegend met boeren die door modernisering en innovaties op wereldniveau toonaangevend zijn en een van de drie primaire levensbehoeften produceren: voedsel. Er is in grote delen van de wereld hongersnood door oorlogen, een toenemende oppervlakte woestijn en misoogsten.

Om niet afhankelijker te worden van het buitenland zullen we nog meer voedselsoeverein moeten worden. En voedsel uit het buitenland is vrijwel altijd minder efficiënt en op milieuonvriendelijkere wijze geproduceerd.

Industrie, bouw en verkeer

Modelberekeningen als Aerius lijken mij ongeschikt om een kaart zoals die van stikstofminister Van der Wal op te baseren. Wat ik verder mis in de discussie is de uitstoot van stikstof door onder andere de industrie, de bouw en het verkeer. Bovendien heeft Den Haag zich in Brussel zo verslikt dat we zelfs door alle boeren te verdrijven niet onder de gewenste stikstofgrens komen!

Het kabinet wil vele miljarden besteden aan opkoop van boeren. Maar het netto-effect daarvan zal gering zijn

In werkelijkheid heeft het kabinet veel ruimte nodig om onder andere de woning- en wegenbouw in ons eivol Nederland vlot te trekken. Het kabinet wil vele miljarden besteden aan opkoop van boeren. Maar het netto-effect daarvan zal gering zijn. En als er geen daadwerkelijk aantoonbaar natuurherstel opgetreden is, kunnen er volgens het Europese Hof ook geen extra woningen gebouwd worden.

Naast stikstofdepositie zijn andere factoren van belang voor de natuurkwaliteit. Veel natuurgebieden zijn verdroogd en/of gaan via natuurlijke successie over naar bosgemeenschappen.

Innovaties

De 25 miljard belastinggeld dient mijns inziens juist vooral ingezet te worden om de pijn van onze eigen nationale crisis te verzachten. Maar ook voor bijvoorbeeld innovaties zoals emissiearme stalsystemen, de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering, het stimuleren van regeneratieve landbouwprojecten, een hogere natuurbeheervergoeding en effectieve natuurherstelmaatregelen.

De natuur is veel veerkrachtiger dan we denken

Opvallend is dat als landbouwgrond omgezet wordt in “nieuwe” natuur al binnen enkele jaren bij de Tbo’s de champagne ontkurkt kan worden vanwege de geboekte successen zoals het voorkomen van bijvoorbeeld de kwartelkoning, de grote modderkruiper en zeer zeldzame orchideeën. De natuur is dus veel veerkrachtiger dan we denken.

Als ik in mijn glazen bol kijk, zie ik dat het kabinet Rutte IV gaat vallen. De VVD, het CDA en vele andere politieke partijen zijn anno 2022 geheel vervreemd van boeren, burgers en het landelijk gebied, een doodlopende weg ingeslagen. Pieter Omtzigt gaat zich mengen in de strijd om het torentje en partijen zoals BoerBurgerBeweging en JA21 gaan electoraal de grote winnaars worden op basis van realiteitszin en nuchter boerenverstand.

Nederland moet terug naar Brussel om toe te geven dat het huidige model voor de stikstofuitstoot disproportioneel is, en om te voorkomen dat het hele platteland leeggeveegd wordt.

Perspectief met de juiste keuzes

Door nu de juiste en verstandige keuzes te maken, kunnen boeren perspectief voor de komende 30 jaar krijgen. Zodat ze zich in kunnen blijven zetten voor een efficiënte, diervriendelijke en milieuvriendelijke voedselproductie en een leefbaar platteland met sociaal economische cohesie.

En op hun agrarisch land ook blijvende aandacht voor landschapsschoon, de weidevogels en de opvang van miljoenen (overwinterende) ganzen waar we internationale verantwoordelijkheid voor hebben.

Meer over


Beheer