Nieuw bedrijf adviseert over bodem

Van den Borne Aardappelen, FleurenTech en Soil Services International hebben samen een bedrijf opgericht: SoilMasters.

Het nieuwe bedrijf scant en bemonstert de bodem en adviseert over een optimale bodemvruchtbaarheid. SoilMasters gebruikt een geavanceerde scanner die de bodem in kaart brengt en bepaalt wat de beste punten zijn om de grond te bemonsteren.

Rendement van teelten verbeteren

De bodemmonsters worden geanalyseerd met de Kinsey-Albrecht analyse. Daarna wordt een bemestingsadvies opgesteld, gekoppeld aan taakkaarten. Volgens SoilMasters kan zo gerichter de bodemvruchtbaarheid en het rendement van teelten worden verbeterd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.