Nieuw BGP pakt alle toezichtseisen melkveehouder

01-07-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De Stichting Geborgde Dierenarts legt de laatste hand aan een nieuw model voor het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP). Daarmee zal worden voldaan aan alle eisen die de EU stelt op grond van de Hygiënerichtlijn voor de melkveehouderij.

Voor boeren van belang is dat met het geactualiseerde BGP alle vereiste handelingen verricht kunnen worden door de eigen dierenarts, op voorwaarde dat deze dierenarts een geborgde dierenarts is.

Laatste onderhandelingen

Voorzitter Johanna Fink Gremmels kan nog niet vertellen hoe het precieze toezichtsprotocol er uit gaat zien. Er vinden nog laatste onderhandelingen plaats tussen de NVWA, zuivel-toezichthouder COKZ en de SGD (geborgde dierenartsen).

Nieuwe tool voor dierenartsen

Om het toezicht goed en handig te kunnen uitvoeren, wordt een nieuwe elektronische tool ontwikkeld voor de dierenartsen. Via de nieuwsbrief van de SGD zijn de aangesloten dierenartsen inmiddels op de hoogte gebracht van de jongste ontwikkelingen.

Koemonitor overbodig

Het geactualiseerde BGP maakt Koemonitor overbodig, voor zover het om de wettelijke Europese eisen gaat. Koemonitor bevat echter nog wel bovenwettelijke eisen, die nagenoeg alle Nederlandse zuivelbedrijven in hun leveringsvoorwaarden hebben opgenomen.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer