Nieuw hoofdstuk in stikstofsoap

Foto: Ronald Hissink
409804 DAIRY CAMPUS LEEUWARDEN ONDERZOEK NAAR EMISSIEARME VLOEREN

Iedereen is bang in het nieuwe hoofdstuk in de stikstofsoap.

Dit keer dreigen bestaande vergunningen Wet Natuurbescherming mogelijk op den duur op de tocht te komen staan. Tenminste, dat schrijft Mr. Franca Damen in een advies aan de Stichting Stikstof Claim (SSC).

Oproep

SSC-voorzitter John van Spithoven refereert eraan op Prikkebord.nl met daarbij de oproep: ‘Ik hoop dat het nu duidelijk is. Alsjeblieft, steun ons, wordt donateur.’ Jan Cees Vogelaar van het aan SSC gelieerde STAF/Mesdagfonds gooit olie op het vuur door minister Schouten ’sluipmoordenares’ te noemen.

Nieuwe normen

Waar gaat het nu over? De Wet Stikstofreductie en Natuurherstel komt waarschijnlijk eind 2023 met -nieuwe- normen voor maximale ammoniakemissie per dierplaats. De hoogte ervan is nog onbekend. Tegelijkertijd is vastgelegd, een resultaatsverplichting, dat de ammoniakemissie naar beneden moet. Het ligt daarmee voor de hand dat de emissienormen niet aangenamer worden dan ze nu zijn. Wie dus op termijn zijn stallen wil vergroten, kan dan tot investeren in emissiearme(re) systemen gedwongen worden.

Het ligt voor de hand dat de emissienormen niet aangenamer worden dan ze nu zijn

Weinig betrouwbaar

Wat leert het verleden? De overheid is weinig betrouwbaar in normstellingen. Die starten veelal licht, maar verzwaren sneller dan aangegeven. Zo zou de eindnorm van de meststoffenwet ‘circa 175’ kilo fosfaat per hectare per jaar zijn in 2001. Het werd al minder dan 90 in 2000. Maar anderszins: wie investeerde, is altijd ontzien gedurende reële overgangstermijnen (ruime afschijvingstermijnen) van stallen en inventaris. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken destijds rondom de Groen Label-stallen.

Technische maatregelen

De landbouw vraagt bij ammoniak om technische maatregelen in beleid op te nemen, zodat de omvang van de veestapel niet in het geding hoeft te komen. Hier wordt ze op haar wenken bediend, maar zegt de overheid wel: en lever maar eens een keer dan! Er kan ook nog verder gemasseerd en bijgestuurd worden.

Maar om nu al te vragen om donaties om op termijn te procederen? De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.

Bodde
Robert Bodde Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.