Nieuw landbouwbeleid catastrofaal voor teelt vezelhennep

28-05 | |
Dun
Albert Dun CEO van Dun Agro
Voor een goede verwerking van de stevige hennepstengels is het van belang om deze een aantal weken na het maaien op het land te laten liggen. Dat mag straks niet meer. - Foto: Mark Pasveer
Voor een goede verwerking van de stevige hennepstengels is het van belang om deze een aantal weken na het maaien op het land te laten liggen. Dat mag straks niet meer. - Foto: Mark Pasveer

Het nieuwe Europees landbouwbeleid dreigt de teelt van vezelhennep in Nederland de das om te doen, waarschuwt Albert Dun.

Onlangs is bekend geworden dat de overheid vergevorderde plannen heeft om het landbouwbeleid voor de teelt van vezelhennep te herzien. Met de nieuwe regels wordt het boeren moeilijk gemaakt om de hennepteelt in Nederland voort te zetten. Dit terwijl er de laatste jaren juist veel investeringen gedaan zijn en de professionalisering van de duurzame hennepindustrie een enorme slag heeft gemaakt.

In de huidige GLB-regels (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU), is hennep aangemerkt als een ‘vergroeningsgewas’. Dit aangezien het geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest nodig heeft, waardoor het goed is voor de bodem. Boeren die zo’n vergroeningsgewas telen, krijgen een extra toeslag per hectare van € 150.

Hennep wordt rustgewas

In de ophanden zijnde nieuwe ‘Ecoregeling’ vervalt de vergroeningsregeling en daarmee het financiële voordeel voor de boer. Hennep zal onder ‘rustgewassen’ komen te vallen en krijgt daarmee dezelfde lage vergoeding als andere rustgewassen zoals tarwe. Dit terwijl hennep vele malen duurzamer is in de teelt en in de mogelijke toepassingen.

Een ander nadeel van de nieuwe regelgeving, is dat de boer hennep nu vóór 1 oktober moet maaien en binnenhalen, als gevolg van de nieuwe Nitraatrichtlijn. Voor een goede verwerking van de stevige hennepstengels is het echter van belang om deze een aantal weken na het maaien op het land te laten liggen, zodat de vezels door de inwerking van de dauw goed loskomen van de stam. Indien dit volgens de regels niet meer mag, is het nagenoeg onmogelijk om in het verwerkingsproces mooie, zuivere vezels te verkrijgen.

€ 20.000 boete

Bovendien zou de teelt van hennepzaad door deze nieuwe regel niet meer mogelijk zijn, aangezien het zaad pas in oktober rijp is om te oogsten. Hennep zou dan ook als wintergewas aangemerkt moeten worden. Dan is de hennepteler uitgesloten van de verplichting om vóór 1 oktober een groenbemester in te zaaien en riskeert daarmee geen € 20.000 boete.

Het lijkt alsof het ministerie van LNV al deze milieuvoordelen niet meeweegt in het nieuwe beleid

Waarom hennep in het concept GLB-beleid op deze manier ingedeeld is, is voor ons een raadsel. Hennep is een ontzettend duurzaam gewas, het neemt veel CO2 op en het verbetert de bodem. Ook de producten die we van hennep maken zijn zeer duurzaam, zoals isolatiemateriaal en zelfs CO2-neutrale woningen. Hennep past dan ook volledig in alle overheidsdoelstellingen wat betreft klimaat, circulariteit en de bio-based economie. Materialen uit hennep bieden een geweldige kans om langjarig CO2 op te slaan. Maar het lijkt alsof het ministerie van LNV al deze milieuvoordelen niet meeweegt in het nieuwe beleid.

Het feit dat de hennepsector nog relatief klein is (zo’n 2.000 hectare hennep versus bijvoorbeeld 180.000 hectare graan) maakt het lastig om dit gewas goed over het voetlicht te brengen bij de overheid. Het zou logischerwijs de rol zijn van LTO om dwars voor deze onjuiste indeling van hennep te gaan liggen, maar gezien de kleine schaal van het gewas staan wij daar niet goed op het netvlies.

Werkgelegenheid

Deze nieuwe regelingen zouden catastrofaal zijn voor ons bedrijf Dun Agro en voor de gehele hennepteelt in Nederland. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de verwerking van de vezelhennepplant tot een breed scala aan producten. Daarmee hebben wij nieuwe werkgelegenheid gecreëerd in de regio Noord-Oost Groningen, die de komende jaren nog verder door zou zetten.

Het nieuwe GLB-beleid zal in 2023 van kracht worden. De burgemeester van Oude Pekela Jaap Kuin doet momenteel een oproep aan minister Staghouwer van LNV om de ophanden zijnde beleidswijzigingen te herzien.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLBBeheer