Nieuw onderzoek naar gezondheidseffecten biologisch

22-11-2021 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Er komt een nieuw onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van landbouw. Het gaat om een vervolg op het veelbesproken kippenonderzoek. Het onderzoek start begin 2022 en zal waarschijnlijk twee jaar duren. Vooralsnog heeft het ministerie een bedrag van € 500.000 voor het onderzoek beschikbaar gesteld. Momenteel zijn Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en het Louis Bolk Instituut in gesprek over voorbereiding van het onderzoek.

Conclusies kippenonderzoek omstreden

Vorig jaar stelde Machteld Huber, van 2005 tot 2007 vanuit het Louis Bolk Instituut projectleider van genoemd kippenonderzoek, in Zembla conclusies in het eindrapport onder druk te hebben aangepast. Zo is Huber van mening dat er aanwijzingen zijn dat kippen die biologisch voer krijgen, gezonder zijn dan kippen die gangbaar voer krijgen. Ze wijst op een veel krachtigere reactie van het immuunsysteem van ziekgemaakte kippen die biologisch werden gevoerd ten opzichte van ziekgemaakte kippen die gangbaar werden gevoerd. Een aantal andere onderzoekers wilde zich, volgens Huber ten onrechte, niet aan deze conclusie verbinden. De belangen van gangbaar en biologisch zouden hierbij een rol hebben gespeeld.

Vervolgonderzoek met varkens

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending, waarin oud-landbouwminister Cees Veerman nieuw onderzoek adviseerde, besloot het landbouwministerie Wageningen Food Safety Research (WFSR) te vragen om met de kennis van nu te bekijken of een vervolgonderzoek alsnog nuttig is. WFSR adviseerde na inventarisatie van onderzoeken op het gebied van voedsel en gezondheid, een vervolgonderzoek te doen met varkens. Varkens worden namelijk als goed model gezien voor de mens. Dat advies heeft het ministerie nu overgenomen. Het ministerie denkt dat nieuw onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de toekomst van biologische landbouw en de manier waarop voedsel een rol kan spelen bij de humane gezondheid.

Gezondheid gewassen en dieren

Michaël Wilde, directeur Bionext, brancheorganistie van de biologische sector hoopt dat door meer onderzoek meer mensen gaan inzien dat de biologische productiewijze goed is voor mens en natuur. “Het draait niet alleen om onze gezondheid, maar ook om die van de bodem, gewassen en dieren”, aldus Wilde.

De inmiddels gepensioneerde Huber laat weten erg blij te zijn met financiering voor nieuw onderzoek. “Daar hoopte ik op toen ik besloot mee te werken aan de Zembla-uitzending. Er is genoeg aanleiding om de effecten van biologisch voedsel voor onze gezondheid verder te onderzoeken.”

Willem Veldman


Beheer