Nieuw plan akkerbouwonderzoek loopt tot 2030

23-12-2020 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

BO Akkerbouw wil verder met het onderzoek. Volgens WUR heeft de BO voldoende draagvlak voor een algemeenverbindendverklaring.

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft een algemeenverbindendverklaring (AVV) aangevraagd voor het Programma Onderzoek en Innovatie voor de periode van 2021 tot en met 2030. Dat is twee keer zo lang als de looptijd van de huidige AVV, die loopt van 2016 tot en met 2020. BO Akkerbouw kiest bewust voor 2030, zegt directeur André Hoogendijk. “Veel visies en beleidsplannen lopen tot 2030. Dat geldt voor het Actieprogramma Plantgezondheid van BO Akkerbouw. De visie Waardevol en Verbonden van het ministerie van landbouw, over de kringlooplandbouw, loopt tot 2030. De klimaatagenda van de overheid stelt doelen voor 2030. Dat geldt ook voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming. Het is logisch om ons onderzoeksprogramma daar op af te stemmen.”

Gewasoverstijgend onderzoek

Door de AVV zijn akkerbouwers verplicht een bijdrage te betalen voor het Programma Onderzoek en Innovatie. Het onderzoek is gewasoverstijgend en draait om thema’s als bodemgezondheid, vitale gewassen, biodiversiteit en klimaat. Incidenteel wordt ook onderzoek gedaan naar de gewassen waar de telers een bijdrage voor betalen (granen, suikerbieten en aardappelen). BO Akkerbouw noemt in het onderzoeksprogramma ook peulvruchten, handelsgewassen (blauwmaanzaad, karwijzaad, koolzaad, lijnzaad en raapzaad), cichorei, lupine, sojabonen en witlofwortelen. Over deze hectares betalen de telers echter geen bijdrage omdat het kleinere arealen betreft.

€ 2,8 miljoen per jaar over

Theoretisch kan BO Akkerbouw zo € 3,5 miljoen per jaar innen bij de akkerbouwers. Onder de huidige AVV was dat € 3,2 miljoen. Dat bedrag wordt niet gehaald vanwege kortingen. Telers die een machtiging hebben afgegeven via de RVO krijgen € 50 korting. Dat zijn er zo’n 10.000. Bijdragen lager dan € 25 worden niet geïnd. En de BO maakt kosten voor personeel en organisatie. Daardoor blijft er zo’n € 2,8 miljoen per jaar over voor het onderzoek.

Voldoende draagvlak

Het ministerie van Landbouw geeft alleen een AVV als de BO voldoende draagvlak heeft. Volgens onderzoek van Wageningen UR vertegenwoordigt BO Akkerbouw 56% van de akkerbouwbedrijven, 70% van het akkerbouwareaal en 71% van de Standaardopbrengst uit Akkerbouwgewassen. Daarmee voldoet de BO aan de eis van de overheid dat minstens 66,7% van het areaal of de Standaardopbrengst onder een brancheorganisatie moet vallen.

Het ministerie heeft eind vorige week de internetconsultatie opengesteld, die loopt tot 18 januari. Alle belanghebbenden kunnen hun zegje doen over de plannen van BO Akkerbouw. Daarna besluit de landbouwminister of de brancheorganisatie de AVV krijgt.

Onderzoekswensen voor komende twee jaar

De BO houdt in januari een enquête onder akkerbouwers wat hun onderzoekswensen zijn voor de komende twee jaar. Daarna kunnen onderzoeksinstellingen of zogenoemde kennisverspreiders hun ideeën inbrengen. Dit alles wordt beoordeeld door een panel van honderd akkerbouwers, dat BO Akkerbouw graag wil uitbreiden. Dan worden de onderzoeksvoorstellen met de hoogste prioriteit uitgewerkt en kan het onderzoek van start gaan.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer