Nieuw productiemodel en lagere kosten moeten Oatly laten groeien

Oatly heeft meer productiecapaciteit nodig om te groeien. Daarvoor is er een flexibeler model nodig, met bedrijven die voor Oatly produceren in plaats van het bouwen van eigen fabrieken. Foto: ANP
Oatly heeft meer productiecapaciteit nodig om te groeien. Daarvoor is er een flexibeler model nodig, met bedrijven die voor Oatly produceren in plaats van het bouwen van eigen fabrieken. Foto: ANP

Het verlies van haverdrankproducent Oatly nam in het afgelopen kwartaal weer toe. Het komt vooral niet door een kleine vraag naar de producten, zo stellen de topmannen van Oatly. Een nieuw productiemodel en een ontslagronde moeten de kosten verlagen en groei mogelijk maken.

De CEO van Oatly stak het niet onder stoelen of banken: hij is teleurgesteld in de kwartaalresultaten van Oatly. Hoewel de haverdrankproducent meer volume verkocht en de omzet opvoerde, bleef er onder de streep een verlies van $ 267 miljoen over. Het viel hem tegen dat hoewel de wereldwijde vraag goed bleef, het bedrijf dat niet kon laten zien in een verbetering van de marges.

Topmannen van Oatly

Bij de vorige presentatie van kwartaalcijfers, in augustus, stelden de topmannen nog dat consumenten trager overstappen naar plantaardige zuivelvervangers dan ze hadden verwacht. Eén van de oorzaken daarvoor was de macro-economische onzekerheid. Tijdens de toelichting op de nieuwe cijfers was daar geen sprake meer van. “[Er zijn] geen vraag-issues. We zien het tegenovergestelde. We zien een sterk groeitempo. We zien toename in het marktaandeel”, zo benadrukte de CEO.

De operationeel directeur zei later nog over de situatie in Europa, waar sprake zou zijn van macro-economische impact op de verkoop: “We zien de eerste tekenen van herstel van de groei. Het is nog vroeg, maar we hebben twee, drie maanden gezien van stabiele volumegroei in Europa. En dat zagen we terug in toename van het marktaandeel.”

Oatly verwacht vaste kosten te verlagen

Dat het resultaat het afgelopen kwartaal weer lager uitkwam, had te maken met hogere kosten, en dus niks met de vraag vanuit de consument, zo stelt Oatly. Die kosten moeten wel snel omlaag, want ze houden verdere groei én winstgevendheid van het bedrijf tegen. Om dat op te lossen kondigde het diverse plannen aan. Zo wordt er gesneden in het personeelsbestand en de overheadkosten. Hoeveel mensen er weg moeten, maakte het bedrijf niet bekend, maar het moet een kostenbesparing opleveren van $ 25 miljoen per jaar.

We moesten echt eenvoud en duidelijkheid in de organisatie brengen

Daarnaast ziet het in de rest van de organisatie nog mogelijkheden voor nog een besparing van $ 25 miljoen. “We zijn erg snel gegroeid en dat geldt ook voor sommige delen van onze organisatie, en daarom moesten we echt eenvoud en duidelijkheid in de organisatie brengen”, aldus de voorzitter van het bedrijf. Oatly verwacht hiermee de vaste kosten te verminderen, flexibeler te worden en zo sneller winstgevender te zijn.

Aanpassen van productienetwerk

Een ander plan dat de producent heeft om sneller te kunnen groeien is het aanpassen van het productienetwerk. Het bedrijf heeft meer productiecapaciteit nodig om te groeien. Daarvoor is er een flexibeler model nodig, met bedrijven die voor Oatly produceren in plaats van het bouwen van eigen fabrieken. Aan de eigen fabrieken had het de afgelopen tijd de handen vol. Eerst door de bouw en later door productieproblemen. Voorheen was het doel om 50 tot 60% te produceren in eigen fabrieken. Dat zal veranderen. Het moet de investeringsuitgaven aan de vaste activa fors verminderen. Daarnaast kan het bedrijf zich zo meer focussen op innovatie, marketing en sales in plaats van zelf produceren.

Kloosterman


Beheer