Nieuw PRRS-virus hield flink huis op Deense bedrijven

25-03-2020 | Laatste update op 08-08 |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De uitbraak van een nieuw PRRS1-variant in een KI-station in Denemarken afgelopen zomer heeft forse nadelige consequenties gehad voor de productiviteit op de bedrijven die daarvan sperma hebben betrokken. Dat bevestigt onderzoek van Seges Svineproduktion, de bedrijfstechnische organisatie voor de varkenshouderij van boerenfederatie LF.

Seges onderzocht dertien getroffen bedrijven. Uitgaande van de onderzoeksresultaten nam onder meer de sterfte onder de biggen enorm toe na de besmetting. In een periode van vijf maanden na de besmetting nam de biggensterfte met gemiddeld 40% toe, met een variatie van 21% tot 46%. In de zeven maanden voor de besmetting lag de sterfte op gemiddeld 23% met een variatie van 20% tot 27%.

Meer doodgeboren biggen

Ook het aantal worpen van de zeugen werd nadelig beïnvloed. Twaalf bedrijven zagen het aantal worpen per week met 0,1% tot niet minder dan krap 11% afnemen. Alle bedrijven zagen het aantal levend geboren biggen per worp afnemen. Het aantal doodgeboren biggen per toom steeg met 0,6 tot 2,6. Het aantal levend geboren biggen per toom nam af met 0,8 tot 4,8, aldus Seges Svineproduktion.

Over de vraag hoe het nieuwe virustype in het KI-station terecht is gekomen meende zei Seges eerder al dat dit hoogstwaarschijnlijk via de lucht van een bedrijf in de buurt is gebeurd. Het virustype zelf is onbedoeld ontstaan uit twee vaccins, zo luidde de conclusie. Over de vergoeding van de schade bij de zeugenhouders wordt door de betrokken partijen nog gebakkeleid.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer