Nieuw stappenplan van agrifoodreuzen tegen ontbossing

08-11 | |
Veertien van de grootste food- en handelsbedrijven in de wereld komen met een stappenplan om ontbossing tegen te gaan.Foto: ANP
Foto: ANP

Veertien van de grootste food- en handelsbedrijven in de wereld hebben hun stappenplan om ontbossing te stoppen in 2025 gepresenteerd tijdens de klimaattop COP27 in Egypte.

De bedrijven ontwikkelden een stappenplan om hun toeleveringsketens voor soja, vlees en palmolie te ontdoen van ontbossing. Elke industrie heeft een eigen stappenplan om verdwijnen van bos tegen te gaan. De foodbedrijven zeggen dat het plan helpt om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Veel van de bedrijven die zich aan hebben gesloten bij het stappenplan hadden al vastgelegd dat zij ontbossing wilden stoppen in 2025. De bedrijven die zich aan hebben gesloten bij het ontbossingstappenplan zijn ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, COFCO International, Golden Agri-Resources (GAR), JBS, Louis Dreyfus Company, Marfrig, Musim Mas, OFI, Olam Agri, Viterra en Wilmar International.

Nieuwe ontbossing

Met ontbossing wordt ‘nieuwe’ ontbossing bedoeld: land waar nu nog bos op staat en dat wordt gekapt voor voedselproductie. Land dat al eerder ontdaan is van regenwoud – voor 2025 – kan nog wel gebruikt worden, volgens de bedrijven. De definitie van ontbossing verschilt ook per industrie. In het plan voor de soja-industrie wordt ontbossing aangeduid als een ‘verlies van natuurlijk bos van meer dan 10% door conversie naar sojaplantages’. Bij veehouderij is het omschreven als ‘het verlies van natuurlijk bos door de gevolgen van omschakeling naar landbouwgrond of ander landgebruik dat geen bos is of ernstige en aanhoudende degradatie van land’.

Kritiek

Klimaatorganisatie Mighty Earth is kritisch over de plannen van de bedrijven. Oprichter Glenn Hurowitz: “De vleesindustrie verdient de prijs voor de grootste greenwashing op de COP27 tot nu toe”. Ook de Amerikaanse tak van Wereld Natuur Fonds (WNF) is kritisch op het stappenplan. Hoewel zij de plannen, met name voor de palmolie- en vleesindustrie, als een goede start ziet, moet er nog meer gedaan worden. De organisatie verwijt de veertien bedrijven ‘cherry picking’ omdat ze alleen bepaalde landen en gebieden aanwijzen en daarmee grote gedeeltes ongemoeid laten. Beide organisaties hekelen ook de ontbrekende afsluitdatum.

Doelen niet halen

Ontbossing staat al jaren op de agenda. Vorig jaar beloofden 140 landen, waaronder Nederland, dat er geen ontbossing meer plaats zou vinden voor 2030. Experts zeggen dat er sindsdien weinig tot geen stappen zijn ondernomen om ontbossing in te perken. Een jaarlijkse rapportage van de Forest Declaration Assessment toont aan dat de gestelde doelen op deze manier ook niet gehaald gaan worden. De ontbossinggraad is in 2021 gedaald met 6,3%.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer