Nieuwbouw Westfort vordert gestaag

De nieuwbouw van vleesbedrijf Westfort in IJsselstein krijgt steeds meer vorm.

De nieuwbouw moet ruimte bieden aan de productie van de vestiging Oudewater. Die wordt overgeplaatst naar IJsselstein. Daarnaast wordt een zogenoemd no-hands-vrieshuis gebouwd, zodat het vlees direct vanuit de productie kan worden ingevroren, waardoor flexibeler op marktontwikkelingen is in te spelen.

Inrichting met veel automatisering

Nu de ruwbouw ver gevorderd is, begint de inrichting met veel automatisering en robotisering. Een van de innovaties in de nieuwe uitsnijderij is het verzamelen van data per varken om het vlees beter te kunnen verwaarden, en meer gegevens terug te kunnen koppelen naar varkenshouders.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.