Nieuwe actiegroep wil stikstofbeleid stilzetten

21-09 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het stikstofbeleid in Nederland moet voorlopig worden stopgezet tot er meer wetenschappelijke onderbouwing is voor de stikstofeffecten op de natuur. Het rekenmodel Aerius en de kritische depositiewaarden (KDW) moeten buiten de vergunningverlening worden gehouden, vanwege te grote onzekerheden; en bovendien moet er onafhankelijk onderzoek komen naar de effectiviteit en kwaliteit van het natuurbeheer.

Die verzoeken leggen de stichting NewMob en de stichting Stikstofclaim op tafel bij minister Christianne van der Wal. De Stichting NewMob – met een subtiele verwijzing naar de milieuactiegroep MOB – is eerder dit jaar opgericht en heeft zich tot doel gesteld zich in te zetten voor ‘een goed beheer en behoud van de Nederlandse karakteristieke flora en fauna’. Directeur van de stichting is Jan-Cees Vogelaar.

Vogelaar schrijft samen met Jan Spithoven van de Stichting Stikstofclaim in de brief aan Van der Wal dat zij het onderzoek naar de verzuring en vermesting op 150 meetlocaties moet hervatten, en ook moet uitvoeren in alle Natura 2000-gebieden. Dat onderzoek is in de jaren 1986 tot 2014 uitgevoerd.

Wetenschappelijke onderbouwing

Daarnaast willen de beide organisaties dat er een wetenschappelijke onderbouwing komt over de opkomst van brandnetels en braamstruiken en wat daarvan de oorzaak is. Van der Wal stelt dat stikstof mede de oorzaak is van de groei van bramen en brandnetels. ‘Wij verzoeken u om ons binnen twee weken te voorzien van de wetenschappelijke onderzoeken of monitoringsgegevens over de oppervlakten braamstruiken en brandnetels en hun verloop van de afgelopen 30 jaar’, aldus NewMob en Stikstofclaim, die verder aangeven dat de monitoring van de bossen door Wageningen Universiteit laat zien dat het eigenlijk best goed gaat met de bossen.

In de brief wordt ook gewezen op de mogelijke risico’s voor de natuur van een vermindering van de stikstofneerslag. Minder stikstofneerslag in stikstofarme natuurgebieden kan leiden tot een afname van de flora en fauna, zo bleek eerder in internationaal onderzoek. Dat kan nadelig zijn voor de biodiversiteit.

Vogelaar en Spithoven vragen Van der Wal om zich te “ontwikkelen naar een minister die iets minder doldriest te werk gaat, maar zorgvuldig eerst alle facetten van de kwetsbare ecosystemen in beeld brengt, voordat er zeer ingrijpend beleid wordt ontwikkeld, waarvan we mogelijk later heel veel spijt krijgen”.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer