Doorgaan naar artikel

‘Nieuwe’ boer krijgt duurzame agrofinanciering

Minister Schouten werkt ook aan andere hulpmiddelen, die het de boer makkelijker maken keuzes te maken. Foto: ANP

Minister Schouten werkt ook aan andere hulpmiddelen, die het de boer makkelijker maken keuzes te maken. Foto: ANP

Boeren die een omslag maken naar duurzaam nieuw ondernemerschap hebben tijd en geld nodig. Er komt een duurzame agrofinanciering, die boeren financieel in staat stelt de investeringen te doen die bij verduurzaming horen.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kondigt donderdag aan dat ze later dit jaar komt met een aanpak voor duurzame agrofinanciering. De minister werkt ook aan andere hulpmiddelen, die het de boer makkelijker maken keuzes te maken. Ze zoekt daarbij aansluiting met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin een veel partijen van binnen en buiten de landbouw samenwerken.

Kringloopvisie

De plannen van Schouten vloeien voort uit de kringloopvisie, die ze ruim twee jaar geleden presenteerde en waarmee ze de eerste aanzet gaf voor een omslag in de landbouw. Ze wil dat kringlopen gesloten worden, milieudruk omlaag gaat en verspilling wordt voorkomen.

Om ruimte te creëren wil de minister in elk geval belemmeringen voor experimenten wegnemen. En ze wil boeren zoveel mogelijk zekerheid voor de lange termijn bieden, onder andere door de pachtwetgeving aan te passen waarin langere pachtcontracten gebruikelijk zijn.

Experimenten

Boeren moeten ook kunnen verdienen aan publieke diensten, zoals waterberging, behoud en herstel van natuur en het vastleggen van CO2. De minister wil de ecoregelingen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid gebruiken om publieke diensten en agrarisch natuurbeheer in harde euro’s te belonen.

De werkelijke kosten van voedselproductie en -consumptie (onder andere vervuiling, biodiversiteitsverlies, gezondheidsschade) kunnen in de uiteindelijk prijs worden verwerkt, waardoor de consument geconfronteerd wordt met de ‘true price’ van het product. De minister wil daar experimenten mee doen. Ze wil nagaan hoe de onderzoeken en de resultaten van de experimenten kunnen worden gebruikt voor de verandering van het consumentengedrag in de richting van een duurzame keuze.

Beheer
WP Admin