Doorgaan naar artikel

Nieuwe campagne tegen vrijhandelsovereenkomst

Protest in december vorig jaar in Brussel tegen het EU-Mercosurakkoord. - Foto: ANP

Protest in december vorig jaar in Brussel tegen het EU-Mercosurakkoord. - Foto: ANP

De besprekingen over de ratificatie van de handelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen zijn hervat met het begin van het Portugese voorzitterschap van de EU.

De Europese vereniging van boeren en landbouwcoöperaties Copa-Cogeca, bietentelersvereniging CIBE en de Europese pluimveevleessectororganisatie Avec grijpen dit moment aan om een nieuwe campagne te beginnen om uit te leggen waarom de agrarische sector deze overeenkomst vreest.

In een video van zes minuten worden drie redenen genoemd waarom deze organisaties zich verzetten tegen het akkoord dat in juni 2019 is bereikt. Zoals het er nu uitziet, is de handelsovereenkomst met Mercosur onaanvaardbaar voor EU-boeren in een tijd dat ze oplossingen moeten vinden om aan de doelstellingen van de Green Deal te voldoen.

Voorstel is onevenwichtig

Ten eerste is de overeenkomst met Mercosur wat betreft het landbouwhoofdstuk onevenwichtig, vooral voor de toch al kwetsbare sectoren. Aan de hand van het voorbeeld van de rundvleessector is het gemakkelijk te begrijpen dat deze overeenkomst de onderhandelingsmacht van EU-veehouders overdraagt aan grote spelers in de Mercosur-landen.

Opinie gaat verder onder de video

Overeenkomst vergroot kloof voor boeren

Ten tweede vrezen de Europese boeren terecht de cumulatieve en nauwelijks meetbare effecten van alle overeenkomsten die al zijn ondertekend en die nog moeten komen. Het derde argument is dat de EU-Mercosur-overeenkomst de kloof voor EU-boeren duidelijk zal vergroten. Het voorbeeld van de suikerbietensector is symptomatisch. Via deze overeenkomst zal Europa suiker en ethanol importeren die op geen enkele manier voldoen aan onze productienormen. Brazilië gebruikt bijvoorbeeld 27 herbiciden en insecticiden die in Europa verboden zijn.

Het is daarom essentieel dat de onderzoeksprocedure normaal verloopt. De Europese en nationale parlementen moeten hun stem laten horen en de stemmen van burgers, consumenten en boeren moeten worden gehoord.

Daniël Azevedo is directeur handel en commodities van de Europese vereniging van boeren en landbouwcoöperaties Copa-Cogeca, Jean-Baptiste Boucher is directeur communicatie Copa-Cogeca, Elisabeth Lacoste is directeur van bietentelersvereniging Cibe en Paul Henri Lava politiek is adviseur van de Europese pluimveevleessector Avec

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin