Nieuwe coronamutatie prikkelt termijnmarkten

29-11-2021 | |
Foto: Bart Nijs
Foto: Bart Nijs

Op de Parijse termijnmarkt is duidelijk het effect van de omikronvariant te zien; graanprijzen bewegen vanaf vrijdag 26 november omlaag.

Voor maaltarwe en mais zet deze daling 29 november door. Fysieke markten zijn minder volatiel en de verschillende agrarische markten, zoals de aardappel- en zuivelmarkt, zijn behoorlijk vast.

Varkensprijs blijvend laag

De varkensprijs lijkt ook deze week zijn stabiele koers op een laag prijsniveau vol te houden. Het aanhoudend grote aanbod, of meer de beperkte plaatsingsruimte door de weggevallen vraag uit China zijn daar de oorzaak van. De angst voor een nadelig effect van corona is er meer door capaciteitsverlies in de slachthuizen door uitval van personeel, dan voor prijsdruk die het in de markt zou veroorzaken.

Vleeskuikenmarkt

Op de vleeskuikenmarkt is er ook nog geen drukkend effect. De prijs van vleeskuikens stijgt deze week: vrije kuikens noteren een cent hoger op € 0,91 tot € 0,93 en de Vernieuwde Contractnotering (VCN) boekt een halve cent bij en komt op € 0,865 per kilo levend gewicht. Aan de verkoopkant bespeuren slachterijen wel een iets meer afwachtende houding dan afgelopen weken. Vooral klanten uit de horeca of verwerkers in de toelevering naar dat kanaal bestellen kleinere hoeveelheden uit voorzorg om niet met grote voorraden te zitten als de coronamaatregelen daar meer impact krijgen.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Smale
Annet Smale RedacteurBeheer