Nieuwe duurzaamheidstool voor leden RFC

Leden van FrieslandCampina en bedrijfsadviseurs kunnen voortaan gebruikmaken van een nieuwe, voorspellende duurzaamheidstool. Deze maakt het mogelijk om effecten van duurzaamheidsmaatregelen voor het eigen bedrijf vooraf uit te rekenen.

Dit meldt FrieslandCampina. Volgens het bedrijf is het hiermee de eerste in de wereld. In het afgelopen jaar hebben zo’n 1.600 leden een prototype van de tool getest. Bij het voorspellen van het effect van duurzaamheidsmaatregelen valt te denken aan aan het verminderen van CO₂ uitstoot of het verbeteren van de biodiversiteit en hoe dat uitpakt. Het maatwerkoverzicht dat de tool levert, stelt melkveehouders in staat om weloverwogen duurzame keuzes te maken, aldus FrieslandCampina.

Focus planet-score

Het effect van duurzaamheidsmaatregelen wordt door de tool uitgedrukt in een Focus planet-score. Focus planet is FrieslandCampina’s kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma. Met dit programma monitort FrieslandCampina onder andere zijn doelstellingen op gebied van duurzaamheid en stimuleert hiermee haar leden om melkveebedrijven te verduurzamen. De melkveehouder kiest zelf hoe hij of zij bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming en kan dit op basis van de inzichten van de tool nog beter doen.

Winnen met Klimaat en Natuur

De tool komt voort uit het programma Winnen met Klimaat en Natuur. Naast dit hulpmiddel zijn er binnen het programma nog andere initiatieven die leden-melkveehouders ondersteunen. Zo worden onder andere workshops georganiseerd en online e-modules aangeboden om kennis en ervaringen te delen en op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.