Nieuwe eco-regelingen binnen GLB vanaf 2024

06-10-2022 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De overheid voegt een aantal nieuwe opties toe aan de eco-regeling in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2024.

Met name de akkerbouwsector vreest al een tijd dat de eco-regeling in 2023 te weinig opties biedt om interessant te zijn voor veel bedrijven. De eco-regeling is een onderdeel van het nieuwe GLB, dat ingaat vanaf 1 januari 2023. Via de eco-regeling kunnen landbouwbedrijven een aanvullende hectarepremie krijgen, bovenop de basispremie. Ze moeten binnen de regeling een aantal eco-activiteiten doen om hiervoor in aanmerking te komen.

5 duurzaamheidsthema’s

Elke eco-activiteit levert een aantal punten per hectare op, verdeeld over 5 duurzaamheidsthema’s: klimaat, bodem & lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk thema moet een boer minimaal aantal punten halen (instapeis) om in aanmerking te komen voor de premie uit de eco-regeling. Vervolgens zijn er 3 premieniveaus: brons, zilver en goud.

22 eco-activiteiten

Voor het eerste jaar zijn er 22 eco-activiteiten, variërend van het eerder oogsten van gewassen, tot het verbouwen van grasland met kruiden, of het telen van bepaalde eiwitgewassen. In het definitieve Nationaal Strategisch Plan, dat Carola Schouten deze week nog als plaatsvervangend landbouwminister naar de Kamer stuurde, staat een aantal nieuwe activiteiten die vanaf 2024 en 2025 ingezet kunnen worden.

Deze zijn pas later beschikbaar omdat het ministerie ze nu nog niet voldoende controleerbaar en verifieerbaar acht om vanaf volgend jaar al in te voeren. Voor 2024 gaat het om activiteiten: onderwerken van graszoden zonder gewasbeschermingsmiddelen, maximaal 1,5 GVE op grasland en waterelement ecologisch schonen.

Vanaf 2025

Vanaf 2025 komen erbij: kleinschalig perceel, permanente groenbedekking (tot oogst hoofdteelt), niet-kerende grondbewerking en toepassing precisielandbouw. Gedetailleerde omschrijvingen zijn er nog niet voor de regelingen die later toegevoegd worden.

Versoepeling

Schouten heeft deze week aangekondigd dat er ook een versoepeling komt van de regeling aankomend jaar. Dit om te voorkomen dat boeren die hun bouwplan al rond hebben afhaken omdat de details van het GLB zo laat bekend zijn. Het ministerie gaat de instapeis voor 2 thema’s, biodiversiteit en landschap, voor 2023 verlagen.

Diergebonden eco-regeling

Het ministerie laat daarnaast via een pilot binnen het nieuwe GLB onderzoeken of er ook een diergebonden eco-regeling opgezet kan worden, gericht op activiteiten die het dierenwelzijn inclusief diergezondheid verbeteren. Schouten laat weten dat de pilot met de markt en het maatschappelijk veld zullen worden uitgewerkt, om te toetsen welke activiteiten effectief en verifieerbaar zijn. De regeling voor komend jaar is grotendeels grondgebonden, al is er wel een optie om mee te doen met ‘verlengde weidegang’.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer