Nieuwe emissie-reducerende technieken pluimvee

16-03-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Foto: Galama Media
Foto: Galama Media

Het testen van nieuwe fijnstof-reducerende technieken voor de pluimveehouderij door Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) heeft 3 nieuwe technieken opgeleverd.

Deze technieken – alle 3 ionisatie-technieken – zijn 13 maart toegevoegd aan de lijst van fijnstof-reducerende technieken. De technieken, die zijn ontwikkeld door de bedrijven Freshlight Agri, Serutech Agri en Staticair, leveren een reductie op 31, 52 en 16%. De techniek van FreshLight Agri is toepasbaar in alle pluimveesectoren met uitzondering van eenden, de beide andere technieken zijn geregistreerd voor toepassing in vleeskuikenstallen.

Verbetering binnenklimaat

Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is minder uitstoot naar de omgeving en verbetert het binnenklimaat, wat gezonder is voor de dieren in de stal en de verzorgers.

Bijleveld
Hans Bijleveld Redacteur Pluimveehouderij
Meer over


Beheer