Nieuwe kansen voor gemengd boerenbedrijf

04-11 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

Boeren zullen manieren moeten zoeken om rendabel te ondernemen binnen de kaders van het nieuwe denken over stikstof en waterkwaliteit. Een groot, gemengd boerenbedrijf biedt mogelijkheden daartoe.

Minder dieren en meer plantaardige productie. Dat is de toekomst die ons wordt voorgespiegeld. Zelfs oud-landbouwminister Cees Veerman zei het al: “We importeren het voer, exporteren het vlees en de rommel blijft hier.” Er is dus echt wat aan de hand.

Ontkennen heeft geen zin meer. Dat blijkt uit de reacties op het rapport van Remkes. Het zijn alleen nog de leden van de actievoerende organisaties, zoals FDF, die het stikstofprobleem ontkennen. Ze voeren een achterhoedegevecht. Er kan alleen nog bijgestuurd worden op onderdelen, meer niet. En daar kunnen acties voor nodig zijn. Als aanvulling op het overleg, dat volgt op het kabinetsbesluit en vooral wordt gevoerd in de provincies.

Onder boeren ontstaat het besef dat het op hun bedrijf niet bij het oude kan blijven

Ik vraag me af of beroepsactivisten, zoals Sieta van Keimpema en in mindere mate Mark van den Oever, weer massaal de trekkers naar Den Haag kunnen laten opstomen. Onder boeren ontstaat het besef dat het op hun bedrijf niet bij het oude kan blijven. Na Remkes is de sympathie voor acties minder geworden. De toon en het begrip van Remkes voor boeren zorgt voor een verandering in denken. Bij burger en boer.

Nieuwe kansen voor gemengd boerenbedrijf

Want het is duidelijk dat de bedrijfsvoering moet veranderen. Het aantal dieren zal afnemen en de aandacht voor plantaardig neemt toe. Misschien komen er wel nieuwe kansen voor het gemengd boerenbedrijf. Vooral op de zandgronden en in kleiweidegebieden. Met vee en akkerbouw op hetzelfde bedrijf. De mest van de dieren kan dan worden benut op de eigen grond. Een beetje zoals vroeger dus, maar wel naar aard en schaal van nu.

We moeten niet terug naar de Ot en Sien-bedrijven. Dat is nostalgie en klinkt goed bij de onwetende lieden in de Randstad. Maar het is niet de praktijk. Een boerderij is een economische onderneming. Er moet brood op de plank. Dat moet gebeuren binnen de kaders van het nieuwe denken over stikstof en waterkwaliteit.

Dat kan ook op grote gemengde bedrijven. Met respect voor de biodiversiteit en het bodemleven. Maar met gebruik van moderne innovatieve technieken. Alleen dan hebben boeren in Nederland toekomst.

Meer over


Beheer