Nieuwe melkcontracten bij Franse supermarkten

19-02-2020 | |

De grote Franse supermarkten hebben nieuwe melkprijzen afgesproken met de zuivelsector. Die prijzen zijn flink hoger dan in Nederland, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de Franse boeren deze prijs ontvangen voor ‘dunnere’ melk.

De jaarlijkse contracten van de Franse supers met de zuivel zijn zo goed als rond. In die contracten ligt de melkprijs gemiddeld op of rond de 38 cent per liter. Een aantal kleinere spelers op de zuivelmarkt zat vorig jaar echter een stuk boven dat niveau. Dat is meer dan de Nederlandse melkveehouders krijgen, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de afrekening plaatsvindt bij fors lagere standaard vet- en eiwitgehaltes. In Frankrijk liggen die doorgaans op 3,8% vet en 3,2% eiwit.

Beter inkomen voor boer

Franse winkelbedrijven moeten jaarlijks voor 1 maart nieuwe afspraken maken met hun leveranciers. Voor die afspraken geldt sinds vorig jaar een nieuwe wet op de handel in en verkoop van levensmiddelen. Die wet beoogt de positie van de boeren en hun organisaties te versterken en de boeren daarmee een beter inkomen te bieden. Veel supermarkten zien daarin aanleiding om met name de afspraken over melk en zuivel nadrukkelijk naar buiten te brengen.

Intermarché en Savencia

Kaas- en zuivelfabrikant Savencia heeft met supermarktbedrijf Intermarché een kale melkprijs afgesproken van € 380 per 1.000 liter, de in Frankrijk gebruikelijke berekening. Die prijs geldt ook voor de merkkazen van Savencia en voor producten die dat bedrijf maakt voor de eigen huismerken van Intermarché. De supermarkt voorziet bij die huismerken een verdere verhoging, omdat veel van die merken worden opgewaardeerd. Groupe Bel levert eveneens aan Intermarché en komt in het nieuwe contract op een melkprijs van € 371 per 1.000 liter. Daarin zijn de kwaliteit en het vet- en proteïnegehalte echter nog niet verrekend. Groupe Bel betaalde vorig jaar gemiddeld € 395 per 1.000 liter uit en zat daarmee 10% boven de gemiddelde prijs voor gangbare melk in Frankrijk.

Contracten Sodiaal

Sodiaal, de grootste zuivelcoöperatie van Frankrijk, heeft met Système U eveneens € 380 per 1.000 liter als melkprijs vastgelegd. Système U heeft daarbij meegedeeld dat het met andere zuivelleveranciers in gesprek is over een soortgelijke prijs. Sodiaal heeft ook een contract afgesloten met Carrefour met een hogere, maar verder niet gepubliceerde melkprijs. Carrefour denkt daarmee meer dan 400 miljoen liter aan melk en verwerkte producten af te nemen. “Dat akkoord getuigt van onze sterke en voortdurende steun aan de Franse veehouders”, zegt directeur Laurent Vallée van Carrefour. Met Lidl komt Sodiaal niet verder dan € 365 per 1.000 liter bij een afname van 230 miljoen liter.

Kaasgigant Lactalis

Wat de vorig jaar uitbetaalde melkprijzen betreft wordt de lijst van vakblad L’Éleveur Laitier aangevoerd door Isigny Sainte-Mère, een zuivel- en kaascoöperatie in Normandië, met € 407,41 per 1.000 liter, premies en dergelijke inbegrepen. Een andere kleine verwerker, Fromagerie Hermitage, kwam op € 393,76 terwijl Saint-Père € 392,82 uitbetaalde. Bij dat laatste bedrijf lag de melkprijs over 2019 bijna 3,7 cent hoger dan in het voorafgaande jaar. Van de grote bedrijven komt Groupe Bel in de regio Bretagne/Pays de la Loire op € 386,62 op afstand gevolgd door Savencia met € 366,32. Kaasgigant Lactalis komt niet verder dan € 355 tot € 364, afhankelijk van de regio terwijl Danone € 359 tot € 372 heeft uitbetaald.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer