Nieuwe ministers willen boeren perspectief bieden

05-01-2022 | |
Beoogd minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer op weg naar formateur Mark Rutte (VVD). - Foto: ANP
Beoogd minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer op weg naar formateur Mark Rutte (VVD). - Foto: ANP

Beoogd landbouwminister Henk Staghouwer wil graag met boeren in gesprek en hen perspectief bieden voor de toekomst van hun bedrijf. Dat zei hij woensdag 5 januari na zijn gesprek bij formateur Mark Rutte.

“Ik wil met boeren om tafel samen oplossingen te bedenken. Ze hebben recht op een toekomst en op perspectief”, aldus de CU-gedeputeerde uit Groningen. Hij verruilt het provinciale bestuur voor het landelijke. “Daar heb ik wel even over nagedacht, het was geen kwestie van één telefoontje en het was geregeld. Maar ik heb zin om aan de slag te gaan. Van boeren heb ik appjes en telefoontjes gehad, dat ze ook graag het gesprek aan willen gaan. Na de installatie van het nieuwe kabinet ga ik er verder op in, maar de hoofdlijn is dat er een plan voor de lange termijn nodig is. Boeren, tuinders en vissers verdienen dat ze zekerheid hebben waar we naar toe gaan, waar ze op kunnen investeren.”

Kritiek uit het Noorden

De overstap van de Groninger gedeputeerde naar Den Haag kan in zijn thuisprovincie her en der tot verbazing leiden. Hij ging in op de kritiek die vanuit het Noorden klonk, naar aanleiding van een wetsvoorstel uit Den Haag over de afhandeling van aardbevingsschade. De Kamer stemde voor aanpassingen van de wet, onder meer om juridische bijstand te regelen voor slachtoffers van aardbevingsschade. Maar volgens demissionair minister Stef Blok waren de wetswijzigingen financieel niet uitvoerbaar.

Staghouwer schaarde zich in een brief achter de lijn van het ministerie, volgens zijn critici op verzoek van Den Haag. Maar dat weerspreekt de beoogd minister. “Het is een leuk frame, maar het was geen brief op bestelling. Ik stuurde de brief namens het versterkingsoverleg Groningen.” De betrokken wethouders stonden achter de brief, aldus Staghouwer, die de wet nodig achtte omdat die volgens hem zekerheid biedt voor Groningers.

Oplossing voor stikstofprobleem

Naast Staghouwer komt Christianne van der Wal, nu nog provinciaal bestuurder namens de VVD in Gelderland, op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als minister op het stikstofdossier. Ze kijkt uit naar een goede samenwerking, met niet alleen Staghouwer op LNV, maar ook met andere bewindslieden op andere ministeries. “Ik hoop samen met de boeren te werken aan nieuw perspectief en samen met alle sectoren, maar ook met de boeren, een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem in Nederland”, zo zei ze. Van der Wal zei er “echt van overtuigd” te zijn dat het mogelijk moet zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ze noemde haar nieuwe post “een uitdagende klus, maar ik heb er zin in”.

Desgevraagd hoopt Van der Wal de komende periode niet op het Malieveld tegenover de boeren te komen staan. “Ik wil juist naast de boeren staan.” Net als Staghouwer wil ze hiervoor de boer op.

‘Niemand geruststellen’

In het coalitieakkoord van de formerende partijen staat dat er gebieden zijn waar de stikstofuitstoot teruggebracht moet worden om natuurherstel mogelijk te maken, en daar ‘vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent’. Of daarmee bedoeld wordt dat er grootschalig gedwongen onteigeningen komen, wilde Van der Wal niet zeggen. “Ik ga niemand geruststellen, ik ga beginnen met inlezen vanaf maandag.”

van Rooijen


Beheer