Nieuwe PlanetProof-verpakkingseisen roepen vragen op

06-08-2021 | |
Zuivelpak met PlanetProof-keurmerk. - Foto: Koos Groenewold
Zuivelpak met PlanetProof-keurmerk. - Foto: Koos Groenewold

Verpakkingen baarden schakels in de keten de meeste zorgen bij de nieuwe Chain of Custody om te voldoen aan On the way to PlanetProof.

Stichting Milieukeur (SMK) is een Chain of Custody aan het opzetten voor het duurzaamheidslabel On the way to PlanetProof. Hiermee wil SMK overzichtelijker maken aan welke eisen moet worden voldaan bij bepaalde activiteiten in de productieketen. De drie bestaande schema’s – plantaardige producten, melk en eieren – worden hiervoor samengebracht.

De Chain of Custody geldt voor alle schakels in de keten; voor zowel primair producent als handelaar en verwerker als supermarkt. Tussen al die schakels moet een betere afstemming komen tussen productie van gecertificeerde producten en alle overige werkzaamheden. Eind september wordt de invulling definitief gemaakt en het chema is geldig vanaf 1 januari 2022. Er geldt een jaar overgangstermijn om aan de Chain of Custody te gaan voldoen.

Onverpakte producten certificeren

Voor in- en verkoop in de business to business betekent het dat iedereen die onverpakte On the way to PlanetProof-producten in- en verkoopt gecertificeerd moet zijn voor het Chain of Custody-schema. Ook bewerkers en verwerkers van producten en de retail moeten gecertificeerd zijn. Met het vernieuwde schema wordt de naam On the way to PlanetProof de enige te voeren naam, dus de naam Milieukeur verdwijnt in deze context.

Voor alle schakels geldt dat de verpakkingseisen een belangrijke verandering zijn. Hier werd onlangs bij een hoorzitting op basis van het concept voor de Chain of Custody dan ook de meeste vragen over gesteld. Ook op gebied van klimaat zijn er veranderingen, zoals een nieuw criterium over CO2-uitstoot en noodzakelijke grotere reductie van energie- en waterverbruik. De minimale reductie is aangescherpt van 2% naar 5%, gemiddeld over 4 jaar. Hierbij is dus ruimte gegeven om een grote reductie in bijvoorbeeld één jaar uit te smeren over meer jaren.

Vraagtekens bij recycle check

Over de verpakkingen kwamen onder meer vragen over de recycle check; de check op materiaalcombinaties via de Recyclecheck van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken. Wie moet die doen, is de retail hiervoor verantwoordelijk, is de wens om verpakkingen volledig recyclebaar te maken wel haalbaar? Het komt erop neer dat een verpakker verantwoordelijk is voor de juiste verpakking, ondanks dat de retailer bepaalt in welke verpakking een product komt. Bij voorkeur gaat dit uiteraard in samenspraak. En de volledig recyclebare verpakking bestaat niet. Uitgangspunt van On the way to PlanetProof is dat een verpakking alleen wordt toegepast als deze een functie heeft. Alle deelnemers die verpakken moeten minstens 3 punten behalen op dit onderdeel.

Voor de herziening van de criteria die gelden voor melkveehouderijen wordt na de zomer een hoorzitting georganiseerd. De criteria die gelden voor plantaardige teelt worden volgend jaar herzien.

Vos
Petra Vos RedacteurBeheer