Nieuwe proef met stokslabonen in mais

28-05-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Op het voormalig proefbedrijf Aver Heino is ook al jaren geëxperimenteerd met de combinatie bonen en mais. Dit heeft in de praktijk nog weinig navolging gevonden. - Foto: Koos Groenewold
Op het voormalig proefbedrijf Aver Heino is ook al jaren geëxperimenteerd met de combinatie bonen en mais. Dit heeft in de praktijk nog weinig navolging gevonden. - Foto: Koos Groenewold

De combinatie mais en stokslabonen heeft een hoge potentie om bij te dragen aan duurzame maisteelt.

Dat stelt DLV Advies, dat in een project bijhoudt hoe de opkomst en de afrijping van de stokslaboon is. Vanaf eind augustus zal de boon afrijpen en samen met de mais voor een zetmeel- en eiwitbron zorgen. Niet afrijpen of vormen van een afdoende boon is, ook gezien de droogte, een risico. In een droge grond kunnen de bonen zich niet goed ontwikkelen.

Bonen als eiwitbron

De insteek is dat de bonen als eiwitbron fungeren zodat de veehouder in vergelijking met alleen maisteelt geen of minder eiwit hoeft aan te voeren. Behalve dat het energiegehalte in het voer stijgt, verhogen de bonen ook de smakelijkheid van het voer. Voor de veehouder betekent de mengteelt een besparing op de kosten voor krachtvoer en het vergroot de mate van zelfvoorzienend zijn.

Stokbonen horen tot de vlinderachtige gewassen en binden stikstof uit de lucht. Hierdoor kunnen ze zonder (kunst)mestgift tot een goede opbrengst komen en dragen ze bij aan de bodemvruchtbaarheid.

Mengteelt met mais hoeft niet bemest te worden

De mengteelt met mais hoeft niet bemest te worden mits met name het fosfaat- en kaligehalte van de bodem op orde zijn. Toch een bemesting toepassen kan ervoor zorgen dat de mais bevoordeeld wordt ten opzichte van de bonen en het maispercentage verhoudingsgewijs in de totaalopbrengst stijgt. Dat betekent uiteindelijk verlies van extra eiwitten en zetmeel.

Op voormalig proefbedrijf Aver Heino is in het verleden tussen 2004 en 2008 ook onderzoek verricht naar deze mengteelt en ook de mengteelt van mais met veldbonen.

Stokbonen waardevolle rantsoenaanvulling

Stokbonen zijn een waardevolle rantsoenaanvulling, onderdrukken onkruid, minimaliseren de mestgift en verhogen de bodemvruchtbaarheid. Stokbonen kunnen wel twee meter of hoger worden. In een moestuin staan ze daarom bij een hekwerk. In Friesland laten ze als proef de stokbonen tegen de mais opklimmen. In proefstroken in Aldeboarn en Oldetrynen is medio mei gelijk met de mais het zaad voor stokslabonen in de rij gezaaid. Er is gezaaid in een verhouding 80.000 Starcover mais met 40.000 bonen. De mengteelt met mais draagt bij aan een duurzaam gesloten kringloop. De proef is onderdeel van het project Verduurzaming maisteelt op puur veen.

HogenkampBeheer