Nieuwe resistenties zoeken bij wilde aardappelen

Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties tegen een breed scala aan aardappelziektes en -plagen. Dus niet alleen phytophthora, maar ook bijvoorbeeld tegen coloradokevers.

Door deze brede aanpak komt veredelingsmateriaal beschikbaar waarmee ziektevrije aardappelrassen te ontwikkelen zijn die wereldwijd bijdragen aan een duurzame én circulaire productie van aardappelen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Holland Innovative Potato (HIP) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Phytophthora

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de belangrijkste aardappelziekte, veroorzaakt door phytophthora, te bestrijden door resistente rassen te ontwikkelen. Hierdoor zal in de komende jaren het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen deze ziekte sterk afnemen. Minder chemische gewasbescherming in combinatie met extremere temperatuur- en neerslagverschillen door klimaatverandering, zullen echter leiden tot een toename van andere ziektes en plagen.

Bacteriën, schimmels, virussen, aaltjes en insecten

Deze andere ziektes en plagen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, virussen, aaltjes en insecten, en hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen. Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat voor HIP wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties tegen deze ziekteverwekkers. In een eerste analyse zijn al enkele bruikbare wilde soorten gevonden.

Deze resistente soorten worden verder onderzocht door WUR en zullen door bij HIP aangesloten veredelingsbedrijven gebruikt worden om nieuwe rassen te ontwikkelen. De ultieme ambitie is een duurzame circulaire teelt door het gebruik van ziekte vrije rassen.

Holland Innovative Potato (HIP)

Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productiesystemen en verwerking van aardappellen. Om deze positie te behouden en tegelijkertijd in te passen in de circulaire economie, is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht om gezamenlijk onderzoek te doen naar een duurzamere aardappelketen. Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in veredeling, handel,en verwerking van aardappelen. De HIP leden, het ministerie van LNV en NWO dragen een belangrijk deel van het budget bij. Wageningen Universiteit & Research is de belangrijkste onderzoekspartner van HIP.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.