Nieuwe ronde in GLB-gesprekken

Grasland met natuurvriendelijke oever in Friesland. Vandaag komt aan de orde welk deel van de inkomenssteun kan worden ingezet in ecoregelingen, waarbij boeren extra inspanningen doen voor klimaat, milieu en biodiversiteit. - Foto: René den Engelsman
Grasland met natuurvriendelijke oever in Friesland. Vandaag komt aan de orde welk deel van de inkomenssteun kan worden ingezet in ecoregelingen, waarbij boeren extra inspanningen doen voor klimaat, milieu en biodiversiteit. - Foto: René den Engelsman

Al praten het Europees Parlement, de Europese Commissie met de Portugese voorzitter van de raad van landbouwministers (vrijdag 30 april) de hele dag over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), aan het eind van de dag zal er nog geen duidelijkheid zijn over de manier waarop het beleid zal worden uitgevoerd.

De gesprekken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tussen de drie instituties van de Europese Unie worden in het politieke jargon de triloog genoemd – gesprekken tussen drie geledingen van het Europese bestuur. De gesprekken moeten uitmonden in nieuwe regelgeving. Uiteindelijk zullen de raad van landbouwministers en het Europarlement daarover een beslissing nemen. Dan is het aan de Europese Commissie in samenspraak met de lidstaten om daar uitvoering aan te geven.

Goed werkgeverschap en ecoregelingen onderwerp van gesprek

Een van de nieuwe elementen in de gesprekken is een voorstel van het Europees Parlement om agrarisch ondernemers steun te ontzeggen als ze zich niet houden aan regels voor goed werkgeverschap. De Europese koepel van landbouworganisaties heeft zich al van dat idee gedistantieerd, omdat het volgens Copa-Cogeca buiten de kaders van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid valt.

Dit is zeker niet de laatste onderhandeling

De gesprekken gaan onder andere over de vraag welk deel van de directe inkomens kan worden ingezet in de zogenoemde ecoregelingen. Het betreft regelingen op gebied van klimaat, biodiversiteit, milieu of dierenwelzijn waarbij extra prestaties van agrarisch ondernemers worden gevraagd die dan worden gecompenseerd met een deel van de inkomenstoeslagen.

Het Europees Parlement sprak vorig jaar uit dat ten minste 30% van de inkomensondersteuning voor de ecoregelingen moet worden ingezet. De raad van landbouwministers vindt 20% voldoende. Landbouwminister Carola Schouten gaf eerder deze week aan wel een compromis te durven sluiten met een bod van 25%.

Overeenstemming GLB-voorwaarden pas als iedereen akkoord is

Of het Portugees voorzitterschap ook daadwerkelijk een compromis op dat punt op tafel heeft gelegd, wil Bart-Jan Ruissen niet zeggen. De Europarlementariër van SGP-huize maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie van het Europees Parlement en zit bij de besprekingen. In dit stadium houdt hij de kaken op elkaar over de inhoud van de gesprekken. Hij geeft aan dat hij zelf bij de gesprekken in Brussel aanwezig is, om ook tijdens de schorsingen enig masseerwerk te kunnen verrichten.

“Het is wel een belangrijke dag”, zegt Ruissen. “Een lange vergaderdag, waarop veel onderwerpen aan de orde komen. Het is nu zeker nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de vraag of op bepaalde punten compromissen gesloten kunnen worden.” Bij dit soort onderhandelingen is het zo dat formeel op geen enkel punt overeenstemming is tot de partijen het over alle punten eens zijn. “Dit is zeker niet de laatste onderhandeling”, zegt Ruissen. “In mei is ook nog een bijeenkomst gepland.”

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei deze week te hopen dat in mei een akkoord kan worden gesloten. Ook de Portugese landbouwminister Maria do Céu Antunes toonde zich optimistisch. Mogelijk zal ook vicevoorzitter Frans Timmermans aanschuiven bij de besprekingen. Timmermans heeft dat bij eerdere gelegenheden ook gedaan.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.