Doorgaan naar artikel

Nieuwe stichting RundNL voor borging rundvlees

Met ingang van begin 2022 gaat de sector zelf de veiligheid van het Nederlandse rundvlees borgen.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Foto: Michel Zoeter premium

Foto: Michel Zoeter

De rundvleessector gaat met ingang van begin 2022 zelf de veiligheid van het Nederlandse rundvlees borgen.

Daartoe hebben VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) samen de stichting RundNL opgezet. Belangrijkste aanleiding: de verplichte monitoring op kritische stoffen, zoals diergeneesmiddelen.

Focko Zwanenburg, VleesveeNL-bestuurder en voorzitter van de nieuwe stichting RundNL, laat weten dat de NVWA er bij de rundveeorganisaties op heeft aangedrongen een zelfcontroleprogramma op te zetten.

“De NVWA heeft tegen Nederlandse slachterijen gezegd dat zij vanaf 1 januari 2021 geen dieren meer mogen aannemen die niet gemonitord zijn.” Vanwege de coronapandemie heeft de sector iets meer tijd gekregen om de organisatie van de grond te krijgen, zo geeft hij aan.

Verplichting om zelfcontrole op residuen te doen

In de pluimvee-, varkens-, en kalverhouderij zijn er al sectorbrede zelfcontrole-programma’s op kritische stoffen. Per 1 juli 2015 zijn veehouderijen verplicht om aan zelfcontrole op residuen te doen. Veehouders moeten kunnen aantonen dat dieren die naar de slacht gaan geen gehaltes diergeneesmiddelen boven de normen bevatten, en dat dieren geen verboden stoffen (zoals groeibevorderaars) gehad hebben. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma nam deze verplichte zelfcontrole destijds op in de regeling Diergeneesmiddelen, nadat de productschappen beëindigd waren.

Collectief organiseren voor rundvee

Om dit ook voor rundvee nu collectief te organiseren, hebben belangenorganisaties VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) gezamenlijk stichting RundNL opgericht. Rundveehouders (met vlees- dan wel melkvee), en houders van waterbuffels kunnen hier aan deelnemen. Zwanenburg legt uit waarom: “Wij willen de primaire veehouder ontzorgen. Als individuele boer kun je dit niet presteren.” RundNL becijfert dat het een individueel bedrijf meer dan € 1.000 per dier kan kosten om de benodigde onderzoeken zelf te laten doen.

€ 3 per geslacht dier

De exacte kosten van deelname aan RundNL zijn nog niet bekend, maar de stichting gaat uit van een bedrag onder de € 3 per geslacht dier. Deelname is vrijwillig, maar voor dieren die geslacht worden in Nederland is zelfcontrole verplicht. De NVWA kondigde enkele jaren geleden al aan in alle veehouderijsectoren inspecties te gaan doen of bedrijven wel voldoen aan de zelfcontroleverplichting. In principe zijn de meeste rundveehouders al enkele jaren in overtreding, tenzij zij zelf een (ingewikkeld en duur) zelfmonitoringsprogramma hebben opgezet.

Voedsel Keten Informatie-formulieren

Naast de monitoring kritische stoffen richt RundNL zich op twee andere zaken: kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij, en de Voedsel Keten Informatie-formulieren (VKI). Dat eerste zal in eerste instantie met name gaan over transport van runderen naar de slachterij. Deelnemers zullen op hun VKI’s aanvinken dat zij deelnemer zijn van RundNL, en dat een dier transportwaardig is en volgens de Europese richtlijnen naar de slacht wordt vervoerd.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin