Nieuwe vragen over stikstofprogramma Aerius

De vernieuwde versie van het stikstof-rekenprogramma Aerius roept opnieuw vragen op na de update in oktober.

Verschillende boeren verbazen zich erover dat grond die zij in gebruik hebben, ingekleurd is als ‘stikstofgevoelig’. Volgens Stichting Agrifacts (Staf), die hiervan melding maakt, gaat het om boeren met grond in vogelrichtlijngebieden, zoals uiterwaarden van de grote rivieren en weidevogelbeschermingsgebieden. Sommige bedrijven zouden door de wijzigingen zelfs in de categorie ‘piekbelasters’ terecht zijn gekomen. Het IPO, de koepelorganisaties van de provincies, kon vrijdag 13 november nog geen inhoudelijke reactie geven op deze nieuwe vragen over Aerius.

Nieuwe informatie

Eerder deze week berichtte Staf dat er sinds september 2017 maar liefst 80.000 hectare nieuwe stikstofgevoelige grond bij is gekomen. Het IPO bevestigt dat er als gevolg van het verwerken van nieuwe informatie in het rekenprogramma Aerius wijzigingen zijn, maar dat er per saldo landelijk juist minder stikstofgevoelige grond over is.

Wel beaamt het IPO dat de situatie rondom individuele bedrijven veranderd kan zijn. De woordvoerder benadrukt dat dit niet alleen in het nadeel maar ook in het voordeel van de betrokken ondernemer kan zijn. De veranderingen hebben geen gevolgen voor bestaande vergunningen, maar tellen wel mee bij nieuwe vergunningaanvragen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.