Nieuwe wetgeving voor maatschap en vof komt geen moment te vroeg

28-10 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Nieuwe wetgeving voor maatschap en vof komt geen moment te vroeg, vindt fiscalist Pieter Seegers.Foto: ANP
Foto: ANP

Al tientallen jaren is onze wetgever aan het proberen om de wetgeving voor maatschap, vof en de commanditaire vennootschap (cv) te moderniseren. Dat mag ook wel, na ruim honderd jaar.

Veel van de huidige wetteksten zijn stokoud. De betreffende wetboeken stammen uit de 19e eeuw en dat valt te zien aan de wettekst. Zo luidt bijvoorbeeld artikel 1674 Burgerlijk Wetboek 7A:

‘Indien verscheidene vennooten met het beheer belast zijn, zonder dat hunne bijzondere werkzaamheden bepaald zijn, ofzonder beding dat de een buiten den anderen niets zoude mogen verrigten, is ieder van hen afzonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd.’

Internetconsultatie nieuwe wetgeving maatschap

Enige modernisering is alleen taaltechnisch al hard nodig. En er zit schot in de zaak. De wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen zijn ter consultatie aangeboden. Dit betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (waaronder overgangsrecht). De reacties uit de eerdere internetconsultatie van de civielrechtelijke regeling in 2019 zijn erin verwerkt. De internetconsultatie loopt tot en met 10 februari 2023.

Belastingtechnisch verandert er voor de meeste soorten belastingen niet zo veel

Nieuw is het fiscale gedeelte van het wetsvoorstel. Dit is in aparte stukken opgenomen. Belastingtechnisch verandert er voor de meeste soorten belastingen niet zo veel. De nieuwe personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) blijft fiscaal transparant voor de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting, en de erf- en schenkbelasting. Dit ondanks dat de nieuwe personenvennootschap in het wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid krijgt.

Overdrachtsbelasting

Het nieuwe wetsvoorstel heeft wel invloed op de overdrachtsbelasting. Nu is het nog zo dat de vennoten zelf de overdrachtsbelasting betalen bij de aanschaf van een onroerende zaak. Straks komt de aanslag op naam van de maatschap, vof of cv.

Hopelijk wordt het wetsvoorstel na eerdere mislukte pogingen dit keer wel aangenomen. Dat mag wel eens na ruim honderd jaar.Beheer