NKG is volwaardig systeem geworden

04-12-2019 | |
Foto: Galama Media - Foto: Galama Media
Foto: Galama Media

Een landbouwsysteem volgens een NKG principe, met minimale grondbewerking, is praktijkrijp. Dat zei zelfstandig adviseur Sander Bernaerts op de bodem- en bemestingsavonden van coƶperatie CZAV.

De afgelopen tien jaar is in Nederland veel ervaring opgedaan met het systeem van niet-kerende grondwerking (NKG). Voorlopers hebben leergeld betaald, mede door de intensieve Nederlandse bouwplannen is het Nederlandse systeem niet te vergelijken met dat in andere delen van de wereld.

Minimale grondbewerking

Het NKG-principe is niet alleen een niet-kerende grondbewerking, maar ook een minimale grondbewerking. Andere voorwaarden voor het succes van het systeem zijn een permanente grondbedekking met organisch materiaal. Dat mag volgens Bernaerts ook dood materiaal zijn. De bedekking is goed voor het bodemleven, maar is ook erg belangrijk om slemp en interne-slemp te voorkomen om zo een goede structuur van de grond te behouden.

Een derde voorwaarde voor een geslaagd systeem is een brede vruchtwisseling. Volgens Bernaerts moet je onder Nederlandse omstandigheden dan vooral denken aan de inzet van groenbemesters. Hoe meer soorten, hoe beter voor het systeem. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijkt dat de bodembiologie het werk van het ijzer overneemt.

Draagkracht grond verbetert

Tien jaar ervaring en onderzoek laten zien dat de gewasopbrengsten niet onderdoen voor een ploeg-systeem, maar dat de kosten voor grondbewerking lager uitvallen. Een groot voordeel van minimale grondbewerking is dat de waterinfiltratie en de draagkracht van de grond verbeteren. Dat zorgt ervoor dat de grond weer minder gevoelig wordt voor structuurschade.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer