NMV: claim rente bij late betaling faunaschade

12-11-2020 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Claim rente bij een late betaling van faunaschade door BIJ12 en maak bezwaar tegen 20% eigen risico. Die oproep doet de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) aan boeren die met een dergelijke situatie te maken hebben.

De NMV hoopt dat door het toepassen van deze renteverzoeken en bezwaarroute eindelijk een eind komt aan de te late betalingen van faunaschades. Om boeren alvast op weg te helpen heeft de melkveehoudersvakbond twee voorbeeld bezwaarbrieven gepubliceerd op haar website.

Europese afspraken

NMV heeft er genoeg van dat in allerlei procedures en bij de uitvoering van regelgeving door overheden en instanties telkens in het nadeel van de boer gehandeld wordt. De vergoeding van ganzenopvang in foerageergebieden wordt al jaren stelselmatig te laat uitbetaald, terwijl daar Europese afspraken over gemaakt zijn, stelt de NMV. “Ook de reguliere besluitvorming voor faunaschades door BIJ12 is vaak in het nadeel van boeren en te laat ten opzichte van de behandelstermijn die BIJ12 hanteert.” BIJ12 geeft aan dat zij het erg vervelend vindt dat betalingen vertragingen oplopen. De instantie werkt naar eigen zeggen hard aan een verbetering van het taxatie- en betalingsproces.

Eigen risico van 20%

Boeren in Friesland moeten 20% eigen risico betalen bij een aanvraag tegemoetkoming faunaschade die aangericht is buiten ganzenrustgebieden. Onverkoopbaar volgens de NMV, omdat de rechter een verhoging van 5% naar 20% eigen risico als onvoldoende onderbouwd heeft verklaard. Andere provincies hanteren 5% eigen risico, al klinken er geluiden in Noord-Holland en andere provincies dat zij ook naar 20% willen.

Schade voorkomen

De NMV geeft aan liever de schade door ganzen te voorkomen en te bestrijden. Afwijkende afschottijden per ganzensoort per provincie staan daarin vaak in de weg. De NMV hoopt dat provincies het voorbeeld van de provincie Gelderland volgen. In die provincie mogen grauwe ganzen – de ganzensoort die jaarlijks de meeste schade aanricht – sinds dit jaar ook in de winter na 1 november bejaagd worden buiten ganzenfoerageer en -rustgebieden. “Als er minder schade veroorzaakt wordt, hoeft er ook minder uitgekeerd te worden”, aldus de NMV.

Essink
Stefan Essink RedacteurBeheer