NMV-dilemma: machteloos binnen ZuivelNL, of eruit?

24-12-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Roald van Noort, interim-directeur ZuivelNL. Een kalenderjaar en twee managers verder is het resultaat van ZuivelNL voor de NMV heel mager. - Foto: Michel Zoeter
Roald van Noort, interim-directeur ZuivelNL. Een kalenderjaar en twee managers verder is het resultaat van ZuivelNL voor de NMV heel mager. - Foto: Michel Zoeter

De NMV is een jaar later dan bij de start van ZuivelNL 2.0 weer even ver als destijds. De bond draait mee binnen het zuivelplatform, maar wordt op cruciale dossiers niet meegerekend.

Melkveehoudersbond NMV zit weer met hetzelfde probleem als een jaar geleden, al is het met een andere aanleiding, want nu vanwege KoeMonitor. Hoe wordt in ZuivelNL rekening gehouden met de positie van zijn achterban? Binnen de NMV woedt een discussie, waarover partijen zich niet met naam en toenaam willen uiten.

Ongeschikt als borgingsinstrument

De bond is niet akkoord met de definitieve doorvoering van KoeMonitor en de aanschaf van de bijbehorende modules ervoor door ZuivelNL, zoveel is helder. In de algemene ledenvergadering van ZuivelNL op 9 december is tegen gestemd. De vakbond is er, net als de dierenartsen, van overtuigd geraakt dat KoeMonitor ongeschikt is om te dienen als borgingsinstrument voor de zogenoemde Officiële Controle Richtlijn (OCR) van de EU. Al was het maar omdat de OCR veel meer terreinen beslaat dan de zuivel alleen (ook vlees en plantaardig). Bovendien is KoeMonitor opgezet als een kwaliteitssysteem.

Deze inzichten zijn niet besteed aan de andere partijen in ZuivelNL (LTO Melkveehouderij en de NZO). Die hebben getweeën, en met een meerderheid van de stemmen, voor KoeMonitor gestemd, en zijn op geen nergens tegemoetgekomen aan bezwaren van de NMV of andere betrokken partijen.

Spel is hard gespeeld

Vanuit de NZO, en vooral vanuit FrieslandCampina, is het spel hard gespeeld. Niet voor niets bracht RFC-voorzitter Frans Keurentjes zelf de NZO-stem uit. Voor mildere geluiden was geen plek.

De NMV is nu bezig ‘de knopen te tellen’

Een jaar geleden dreigde de NMV uit ZuivelNL te stappen dan wel niet mee te doen in ZuivelNL 2.0, zoals dat toen heette. De NMV wilde meer en beter worden gehoord. Feitelijk is daar niets van terechtgekomen. Het enige kleine puntje dat is binnengehaald, is extra aandacht voor verdienmodellen, weet een bestuurder.

Financieel orde op zaken stellen

En eigenlijk is het nog erger voor de NMV, zo weet men binnenshuis. De organisatie heeft bij de aanstelling van interim-directeur Roald van Noort zelfs ingestemd met volledige bevoegdheden voor deze manager. Doel was om hem financieel orde op zaken te laten stellen. Van Noort gebruikt dit mandaat breder. Dragende partijen kregen daardoor nog minder een eigen stem. Ondertussen lukt het financieel orde op zaken stellen niet echt. In de december-vergadering vertelde Van Noort dat hij geen grip krijgt op de themagroepen van ZuivelNL, het uitvoerende hart.

De NMV is nu bezig ‘de knopen te tellen’ en stelt zich weer de vraag welke zin het heeft verder te gaan in ZuivelNL. Een deel van het bestuur hoopt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) alsnog een stokje steekt voor KoeMonitor, waarmee ook voor de NMV het gezicht even gered is. Een ander deel is het machteloze gekef en steeds de verliezer zijn zat.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer