NMV op de linkse toer

“Er moet meer aandacht komen voor dierenwelzijn. Europees geld moet vooral besteed worden om de Green Deal van commissaris Timmermans te realiseren. Dat betekent geen hectaretoeslagen meer, maar het publieke belastinggeld inzetten voor publieke voorzieningen. Zoals natuur en klimaat. En niet te vergeten een einde maken aan de daling van de biodiversiteit in de Europese Unie”, leest Hanna voor uit een brief aan de EU.

Die is vorig weekend besproken in de raad van de Europese landbouwministers. Als je de tekst leest denk je dat het een brief is van linkse natuurorganisaties, dierenwelzijnsactivisten en wat yuppen uit de grachtengordel. Niets is minder waar. Het is onze eigen NMV, de vakbond voor de melkveehouderij van voorzitter Harm Wiegersma. Die heeft de brief mede ondertekend, evenals de NAV. Plus nog vele organisaties uit heel Europa. Vele daarvan hebben een linkse signatuur. In dat gezelschap voelt NMV zich dus thuis.

Koerswijziging NMV

Dit betekent een forse koerswijziging van de NMV. Die was vooral gericht op verbetering van het inkomen van de boer. Ook duurzaamheid en klimaatdoeleinden moeten worden bereikt met de garantie van een goed inkomen voor de agrarische sector. Dat laatste onderstreepte NMV onlangs nog door binnen ZuivelNL niet te tekenen voor de verdere ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor. Er moet eerst een beter verdienmodel komen.

Ze stonden aan de wieg van Dutch Dairyman Board

Dat is weer in lijn met het verleden van NMV. Ze stonden aan de wieg van Dutch Dairyman Board. Voorzitter Sieta van Keimpema heeft daar veel moeite gedaan om de melkprijs omhoog te krijgen. Ze was fel tegen het opheffen van de melkquotering. Het hielp niet. DDB valt op door vast te houden aan het oude en niet te willen veranderen. We hebben haar niet kunnen betrappen op sympathie voor de Green Deal. Daar spreekt NMV zich met het ondertekenen van de brief aan de EU zich nu wel voor uit. DDB niet.

Vraagje: ‘Wil de echte Harm Wiegersma opstaan?’ Welke koers wordt gevaren? Als NMV links wil, prima, maar dan moeten de leden dat wel weten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.