NMV stapt uit werkgroepoverleggen stikstof

25-02-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Jeroen van Maanen, vice-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. - Foto: ANP
Jeroen van Maanen, vice-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. - Foto: ANP

De melkveehoudersvakbond vindt dat er te weinig met hun inbreng wordt gedaan.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stopte met werkgroepoverleggen over stikstof en is daarom ook niet meer welkom bij een overkoepelend stikstof overleg met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

De melkveehoudersclub vindt dat er te weinig met hun inbreng wordt gedaan en vond het daarom niet meer zinvol om op detailniveau verder te overleggen over de maatregelen voor de melkveesector.

Drie werkgroepen

Het gaat hier om drie zogenaamde werkgroepen die op ambtelijk niveau spraken over de uitwerking van de stikstofreductie door de melkveesector: via het voerspoor, weidegang en water bijmengen bij bemesting. Eerder liet Agractie al weten de gesprekken met het ministerie te staken, Agractie wilde dat het stikstofbeleid controversieel werd verklaard.

Ook POV stopte eerder met praten met LNV over stikstof. LTO en NAJK zitten, met een aantal andere partijen, nog wel aan tafel. De plannen moeten binnenkort doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Van Maanen: meetsysteem deugt niet

NMV-vice-voorzitter Jeroen van Maanen vindt dat de huidige gesprekken in de werkgroepen niet leiden tot een plan waar de NMV uiteindelijk achter kan staan. “We zien gewoon te weinig terug van de energie die we er in stoppen. We kunnen eindeloos praten over een paar mol, maar zolang het meetsysteem niet deugt, is dat niet zinvol. In Aerius zitten fouten met stikstofuitstoot die vele malen hoger is dan de reductie die wij halen met bijvoorbeeld meer weidegang. Dat is dweilen met 86 kranen open.”

Wat NMV betreft is Aerius ongeschikt als systeem om stikstof mee te meten en te registreren voor vergunningverlening. “Commissie Hordijk oordeelde hier al over, maar deze conclusie wordt nog steeds terzijde geschoven,” schrijft NMV in een verklaring. Ook hamert de vakbond op een sociaal-economische doorrekening van het stikstofbeleid.

NMV wil daarnaast dat de overheid een kosten-batenanalyse opstelt, zoals gebruikelijk is voor alle beleidsmaatregelen. Voor boeren moet het inzichtelijk zijn wat maatregelen opleveren en wat ze kosten.

PAS-melders

Tot slot heeft NMV weinig vertrouwen in het oplossen van de problemen van PAS-melders en andere knelgevallen. “Schijnzekerheid,” noemt Van Maanen de belofte van Schouten in het stikstofakkoord om deze gevallen te legaliseren.

Reactie LNV

Het ministerie laat weten dat er wel wordt gekeken naar de verwachte stisktofreductie en wat deze maatregelen financieel zouden betekenen voor agrariërs, een van de wensen van NMV. De resultaten van dat onderzoek worden later weer besproken. Wat LNV betreft is NMV altijd welkom.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur
Meer over


Beheer