NMV wil niet-bindend lidmaatschap ZuivelNL

23-12-2019 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) blijft bij voorkeur lid van ZuivelNL. Voorwaarde is wel dat de organisatie kan opstappen op het moment dat ZuivelNL keuzes maakt waar de vakbond niet achter kan staan.

Dit heeft NMV naar eigen zeggen geschreven in een brief aan de brancheorganisatie.

Het plan is nog steeds dat ZuivelNL een breder takenpakket krijgt en ook de officiële eigenaar wordt van Duurzame Zuivelketen (DZK). De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) was daar tot eind oktober voor verantwoordelijk, maar heeft aan DZK na een brede besluitvorming en een statutenwijziging een einde gemaakt. ZuivelNL heeft zonder de steun van zowel NZO als LTO en NMV echter niet voldoende draagvlak om besluiten voor de sector te kunnen nemen en DZK te laten functioneren.

Lidmaatschap ZuivelNL opgeschort

NMV heeft eerder dit jaar haar lidmaatschap van ZuivelNL opgeschort. Dat was omdat de vakbond van mening was dat NZO en LTO al te veel het beleid van DZK van tevoren hadden vastgelegd. Niet duidelijk is of die bezwaren nu zijn verdwenen.

NMV houdt bij voorkeur het lidmaatschap van ZuivelNL in stand, omdat deze organisatie van meerwaarde moet worden voor de melkveehouderij. ‘Het is daarom belangrijk dat melkveehouders daar goed in vertegenwoordigd blijven. We laten daar graag de stem van onze leden horen, maar het mag nooit nadelige gevolgen voor onze leden hebben’, meldt de melkveehoudersvakbond.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer