Nog 17.000 hectare suikerbieten te oogsten

04-12-2019 | |
Foto: Roel Dijkstra - Foto: Joep van der Pal
Foto: Roel Dijkstra

De regen van afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de suikerbietenoogst verdere vertraging oploopt. Dat meldt Suiker Unie.

Maandag 2 december moesten telers nog ruim 20% van het areaal rooien, zo’n 17.000 hectare. Dat is veel voor deze tijd van het jaar. Vorig jaar rond deze tijd zat nog maar 8% in de grond.

Op het Noordelijke zand moeten telers nog de meeste bieten rooien: 31%. Het verst gevorderd zijn telers op de Noordelijke klei, daar moet nog maar 10% worden gerooid.

Telers rooien volop

Suiker Unie meldt dat momenteel weer volop wordt gerooid. Vanuit verschillende regio’s melden telers dat ze verwachten dat eind deze week veel bieten aan de hoop zullen liggen. In enkele gevallen is er onvoldoende ruimte om bieten op te slaan en moeten bietenbewaarplaatsen eerst worden leeggemaakt.

Suikergehalte vrij constant

Het suikergehalte blijft tamelijk constant. In week 49 ligt dat op 16,4%. De weken ervoor was dat 16,5 à 16,6%. De zoetste bieten komen uit Zuid-Holland (17,5%), de minst zoete uit de Bommelerwaard en de Betuwe.

Hoog tarragehalte

Het tarragehalte blijft door de minder gunstige rooiomstandigheden onverminderd hoog. Gemiddeld over Nederland 13,6%, wat weer 0,2% hoger is dan een week eerder. Vorig jaar lag het tarragehalte 3 procentpunt lager dan dit jaar.

Vooral in de kleigebieden is het tarragehalte hoog. In de Hoeksche Waard 17,7% en in Zuidelijk Flevoland 17,9%. Nog slechtere tarragehaltes scoren de Kop van Zuid-Holland met 19,4% en de Haarlemmermeerpolder met 19,6%. In de zandgebieden zijn tarragehaltes van rond 10,5% gemeten. De enige regio waar het tarragehalte onder de 10% duikt is regio Midden-Limburg/De Peel waar het gehalte 9,9% bedraagt.

Temperatuur bietenhoop in de gaten houden

Suiker Unie adviseert telers de temperatuur van de al gerooide bieten voor levering januari goed in de gaten te houden. Bieten met meer tarra, bladresten en/of beschadigingen lopen meer risico op extra verlies aan suiker.

De agrarische dienst heeft al een melding gehad van een hoop bieten waarvan de temperatuur op 14 graden zit. De bietenhoop ligt in de luwte van een schuur, bevat veel bladresten en heeft dus weinig ventilatie. Via het Ledenportaal en www.irs.nl/monitoringbewaartemperatuur is zowel de hoop- als de buitentemperatuur van circa 60 bietenhopen verspreid over Nederland te volgen. Deze websites tonen ook het actuele bewaaradvies zoals weergegeven via de Bieten Bewaaradvies-module van WeerPlaza en het IRS. Dus: wel of niet onderdekken. Bij vorst is er risico dat er vorstschade optreedt.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer