Nog een forse 30% suikerbietenoogst te gaan

27-11-2019 | Laatste update op 19-05 | |
Foto: Koos van der Spek - Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

Van bietenoogst 2019 is 70% gedaan, meldt Suiker Unie. Dat is beduidend minder dan in voorgaande jaren en dat komt door de natte herfst.

In de afgelopen week is echter flink gerooid. De rooisnelheid is door de natte omstandigheden veel lager dan normaal, maar alle capaciteit is ingezet. Ook de Groningse akkerbouwer André Edens ging volle bak door (foto), met als resultaat dat hij op deze woensdag de laatste 7 hectare van ruim 100 hectare bieten denkt af te ronden.

Droge grond

Hij was blij met een klein buitje, want de grond werd te droog. “Dan is het net kauwgom en gaat het oogsten voor geen meter”, legt hij vanaf de bietenrooier uit. Over het algemeen was echter wel wateroverlast de plaaggeest van oogst 2019. “Toch konden we meestal wel doorgaan. Vooral transport wordt een probleem over gerooide percelen. Dan kom je gewoon vast te zitten.”

Tevreden over opbrengst

Over de opbrengst is hij tevreden. “Op dit perceel staat door vraat de helft van de planten, door het ontbreken van insecticiden. De kilo’s hebben er echter niet onder geleden. Het suikergehalte is wel aan de lage kant. We hebben weinig zon gehad de laatste tijd.”

Meer dan gemiddeld

De agrarische dienst van Suiker Unie verwacht dat de laatste 30% van de landelijke oogst – wat meer is dan gemiddeld – de komende weken zonder al te grote problemen kan verlopen. Het suikergehalte is licht stijgend. Met de 16,6% van week 11 (vorige week) komt het campagnegemiddelde op 16,4%. Walcheren (17,1%) en Schouwen-Duiveland (17%) presteren vooralsnog het beste.

De tarra loopt op en is 13,4% in campagneweek 11. Het gemiddelde is 11,3%, met een variatie van 8,5 tot 16,2%.

Vanwege de natte omstandigheden loopt de afzet van Betacal vertraging op. Daarom produceert Suiker Unie in Vierverlaten ook direct leverbare Betacal filter. Dit product is stapelbaar en kan door afnemers in een tussenopslag worden ontvangen om het later te verspreiden.

Vos
Petra Vos Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.