Nog geen besluit ophokplicht pluimvee

22-01-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt nog geen besluit over het al dan niet ophokken van pluimvee in verband met de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep H5N8 in diverse landen in Oost-Europa.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het ministerie nog aanvullende informatie wil inwinnen voordat een besluit wordt genomen.

“Als je besluit op te hokken, moet je dat weloverwogen doen, maar ook als je besluit om niet op te hokken, moet je dat ook weloverwogen doen”, aldus de woordvoerder. Het ministerie wil een zo volledig mogelijk beeld hebben voordat ze een besluit nemen, waardoor nog extra informatie wordt ingewonnen. Het gaat zowel om veterinaire als markttechnische informatie.

De verwachting is dat er donderdag 23 januari wel een besluit wordt genomen. Dat is dan een week later dan de oproep van de pluimveesector om preventief een ophokplicht in te stellen.

Dierenbescherming: ophokplicht voorbarig

De Dierenbescherming is tegen een landelijke ophokplicht. Ze vindt de maatregel voorbarig en schadelijk voor het dierenwelzijn. “Het ophokken van pluimvee dat normaal gesproken een vrije uitloop heeft, zorgt ervoor dat hun leefomgeving qua ruimte en variatie beperkt wordt”, aldus de Dierenbescherming. De organisatie vreest dat de verandering van huisvesting stress teweegbrengt, waardoor bijvoorbeeld verenpikkerij kan ontstaan. De Dierenbescherming is wel voorstander van een ophokplicht in de hoog-risicogebieden. De Dierenbescherming vindt bovendien dat bij het instellen van een ophokplicht alles moet worden gedaan om het stressniveau van dieren zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra verrijkingsmateriaal.

Uitbraken in Oost-Europa

In Oost-Europa is het H5N8-vogelgriepvirus de afgelopen drie weken op zeker 23 pluimveebedrijven in vijf landen vastgesteld. Tussen de verschillende uitbraken liggen soms honderden kilometers. Tot nu toe zijn er uitbraken in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Tsjechië. Daarnaast is het virus tweemaal bij wilde vogels aangetroffen, in Polen en het oosten van Duitsland. Ook is er een uitbraak geweest met hoogpathogene H5 op een pluimveebedrijf in Oekraïne. Dit land heeft niet bekendgemaakt of het ook hier het H5N8-virus betrof. De wereldwijde diergezondheidsorganisatie OIE – die alle uitbraken van meldingsplichtige dierziekten publiceert – maakt bijna iedere dag melding van nieuwe uitbraken.

Meer landen willen ophokplicht

De roep om een ophokplicht uit vrees voor insleep van het vogelgriepvirus klinkt niet alleen in Nederland. Ook in België pleiten organisaties vanuit de pluimveesector inmiddels voor een ophokplicht. De Vlaamse Landsbond maakt zich zorgen over dalende temperaturen in Oost-Europa, zo meldt het Belgische Vilt. De Landsbond vreest dat dit zal leiden tot vogeltrek naar het westen en vraagt de federale overheid om een ophokplicht voor pluimvee in heel België.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer