Skip to content

Nog geen eenduidigheid over luchtcirculatie bij verspreiding corona

Dicht op elkaar werken en klimaat in de slachterij zijn risicofactoren voor coronaverspreiding. - Foto: Boerderij

Dicht op elkaar werken en klimaat in de slachterij zijn risicofactoren voor coronaverspreiding. - Foto: Boerderij

Het binnenklimaat in slachterijen speelt een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Over de luchtcirculatie is echter geen eenduidig standpunt.

Het ventilatierisico. Zo noemt een Duitse onderzoeker de risicofactor die werd gevonden bij onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in de slachterij van Tönnies in Duitsland. De luchtcirculatie in de slachterij draagt bij aan de vele coronabesmettingen onder werknemers. Met die eerste conclusie kwamen Duitse onderzoekers naar aanleiding van hun speurtocht naar de factoren die meespeelden in de verspreiding. Volgens de onderzoekers is dit een nieuwe bevinding. “We konden een risicofactor identificeren waarmee nog niet eerder rekening was gehouden”, aldus een onderzoeker.

Vooral medewerker in ‘koude ruimten’ positief

Die factor heeft te maken met de verspreiding van virusdruppeltjes. Normaal gesproken scheiden mensen bij onder andere niezen en hoesten grote en kleine druppels uit. De grote druppels komen al snel neer op een oppervlak; de kleine blijven in de lucht hangen. Volgens de onderzoekers zorgt het klimaatsysteem in de slachterijen ervoor dat de lucht niet ververst wordt en dat de virusdeeltjes in beweging blijven. Volgens de onderzoekers is nu aangetoond dat de kleine virusdeeltjes in sommige omstandigheden, zoals in slachterijen, een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het virus. Daar werd tot voor kort geen rekening mee gehouden.

Lees ook: Ventilatie speelt hoofdrol bij coronabesmettingen

Andere oplossingen zoeken

De Duitse onderzoekers zeggen: het is een combinatie van factoren. Ook koude en vochtige lucht en werken in een ruimte waar weinig afstand kan worden gehouden, dragen bij aan de verspreiding van het virus. Daarom blijven de maatregelen als handen wassen, mondkapjes en afstand houden belangrijk. Daarnaast moet echter, nu deze nieuwe factor bekend is, naar andere oplossingen worden gezocht. Zoals het filteren van de lucht, of uv-behandeling, aldus de onderzoekers.

Ook RIVM bekijkt risico’s slachthuizen

In Nederland kijkt ook het RIVM naar de risico’s ‘van specifieke productieomstandigheden in slachthuizen’. Navraag bij het RIVM leert dat daarover wel gesprekken zijn met het ministerie van volksgezondheid, maar dat het onderzoek nog niet is gestart en dat resultaten nog wel even op zich laten wachten. Desondanks noemde RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer, dat een aantal factoren is aan te wijzen voor de uitbraken in slachterijen.

RIVM: klimaat speelt mogelijk een rol

In de eerste plaats is dat volgens hem het onvoldoende afstand houden tussen mensen in de slachterijen, bij hun vervoer of in de huisvesting. Daarnaast speelt het klimaat in de slachthuizen mogelijk ook een rol. Van Dissel zegt dat kou van invloed is op de grotere druppels die het virus meedragen en die mensen uitscheiden; die vallen normaal gesproken snel neer. “Ook ontstaat er een situatie waarbij problemen kunnen ontstaan wanneer de koelsystemen de lucht niet verversen maar recirculeren.” Dat lijkt aan te sluiten bij de bevindingen van de Duitse onderzoekers.

RIVM: ventilatiesystemen spelen geen rol

Dat is opvallend, want het standpunt van het RIVM is dat niet is aangetoond dat aerogene transmissie – verspreiding van kleine druppels via de lucht – een rol speelt in de verspreiding van het virus. Ook lijken ventilatiesystemen geen rol te spelen in de verspreiding, aldus het RIVM. Daarentegen adviseert het Amerikaanse overheidsorgaan CDC slachterijen al langere tijd om te zorgen voor een goede ventilatie in de productieruimten, om risico’s voor medewerkers te minimaliseren.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin