Nog harder werken aan beter waterbeheer

16-08 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Nederland, Nijmegen, 13-8-2022 
Binnenvaart ondervindt hinder door laagwater in de Waal bij Nijmegen. De aanhoudende droogte zorgt voor een lage waterstand in de rivieren. De schepen kunnen niet vol beladen worden en er is een algemeen watertekort.. De peilschaal toont de meters tot aan de onderkant van de waalbrug.
Foto: ANP/ Hollandse Hoogte/ Flip Franssen
Foto: ANP

Van de zogeheten klimaatontkenners wordt weinig meer vernomen. Het is voor iedereen zonneklaar dat het klimaat rap aan het veranderen is. De opwarming van de aarde is onmiskenbaar, evenals de verandering in neerslagpatronen.

Mensen die tot voor kort alles aangrepen om dit te ontkennen, gooien het nu vaak over een andere boeg. Ze richten hun pijlen niet meer op de oorzaak van de opwarming, de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, maar op de vraag of klimaatbeleid wel zin heeft. Er is zoiets groots in werking gezet, dat kunnen wij toch nooit meer stoppen, is hun redenering.

Dat is inderdaad een lastige discussie. De opwarming heeft processen in werking gezet die zichzelf versterken. Waar ijs bijvoorbeeld plaats maakt voor water of rots, vangt de aarde meer zonnewarmte op. Of denk aan de uitstoot van CO2 en methaan uit de ontdooiende permafrost. Helpt het dan nog wel als wij onze uitstoot verminderen?

Elke kilo helpt

Het antwoord vanuit de klimaatwetenschap is nog altijd: ja. Het helpt. Nee, ingezette klimaatverandering is helaas niet meer te stoppen, die ijlt nog vele jaren na, zelfs bij een humane uitstoot van nul. Toch betekent elke kilo uitstoot die we nu vermijden minder extra opwarming in de toekomst. En dat is nog steeds zeer de moeite waard.

Eén discussie wordt eigenlijk steeds eenvoudiger naarmate we het klimaat sneller zien opwarmen. We moeten dealen met de gevolgen. Klimaatgelovige of -ongelovige, iedereen moet aan de bak om de effecten van de opwarming het hoofd te bieden. Deze gortdroge zomer bewijst dat heel Europa nog harder moet werken aan waterbeheer dat bestand is tegen zowel heel lage als heel hoge waterstanden.

Meer over


Beheer