Noodfonds voor telers keert nu al 50% uit

Telers met grote omzetschade door corona hebben de eerste uitkeringen vanuit het Noodfonds ontvangen. RVO.nl betaalt alvast 50% uit van de geraamde schade.

Dat meldt Albert Wassink, adviseur bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Vrijdag 8 mei is de steunregeling gepubliceerd in de Staatscourant, speciaal voor telers die voor 75% of meer van hun omzet afhankelijk zijn van de horeca, voor de sierteeltketen en voor de aardappeltelers die leveren aan de diepvriesindustrie.

Lees ook: € 650 miljoen voor sierteelt en fritesaardappelen

Helft van schadevergoeding nu betaald

Telers en andere ondernemers die aan de voorwaarden voldoen krijgen nu al een tegemoetkoming van 50% van de vergoeding waar ze recht op hebben op grond van hun omzetverlies tussen 12 maart en 11 juni. Dat totale bedrag is 70% van 70% van het omzetverlies ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019. 30% van het omzetverlies geldt als ondernemersrisico, en dat van de overgebleven 70% nog eens 30% wordt afgetrokken is gedaan omdat met minder omzet doorgaans ook minder kosten gepaard gaan.

Correctie als aanvragen plafond bereiken

Later dit jaar zal de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming plaats vinden. Dan moeten de telers hun raming staven met officiële cijfers. En ook kan er nog een correctie komen als het plafond van €600 miljoen dat in totaal is uitgetrokken voor de regeling wordt overschreden.

Ook wordt er nog gekeken naar telers die juist dit jaar hun productie hadden uitgebreid en voor wie de omzet in de voorgaande drie jaren geen goede referentie is. Voor de details van de regeling en het doen van aanvragen kunnen ondernemers kijken op de website van RVO.nl.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.