Noord-Holland koopt boerderij voor natuur

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De provincie Noord-Holland koopt een melkveehouderij met paardenpension in Uitdam voor het Natuurnetwerk in Waterland-Oost.

De boer zelf gaat in Noord-Brabant verder met de paardentak van zijn bedrijf. De boer zegt in de bekendmaking van de provincie dat hij verwacht dat het lastig wordt in zijn regio om vee te houden. Waterland is een gebied met veel veengrond, die op termijn mogelijk wordt vernat. De veehouder, Anthon Dirksen, kiest er daarom nu voor om plaats te maken en de koeien weg te doen.

In deze regio moet voor 2027 nog 250 hectare natuurgebied ingericht worden. In andere polders wil de provincie ook werken aan natuurontwikkeling. Noord-Holland zegt in gesprek te zijn met boeren in de polder De Peereboom over het verhogen van de grondwaterstand.

van RooijenBeheer