Noord-Holland stelt ook opkoopregeling veebedrijven open

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De provincie Noord-Holland stelt ook een vrijwillige aankoopregeling open voor grotere veebedrijven.

Deze bedrijven moeten in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen, zodat de stikstofneerslag op de natuur afneemt. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Alleen veebedrijven die gemiddeld een grote stikstofneerslag (de provincie noemt geen precieze cijfers) veroorzaken op stikstofgevoelige natuur binnen een straal van 10 kilometer rond het bedrijf, kunnen gebruikmaken van de regeling. Zij kunnen een verzoek indienen bij de provincie Noord-Holland. Die beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Nieuwe vrijwillige aankoopregeling

Het Rijk heeft deze nieuwe vrijwillige aankoopregeling beschikbaar gesteld. De provincies voeren deze regeling uit, met geld van de rijksoverheid.

Een veehouder die vóór dit najaar gebruikmaakt van de regeling, mag het bedrijf niet verplaatsen of een ander agrarisch bedrijf opstarten. De provincie Noord-Holland vond deze voorwaarde bezwaarlijk, daarom vervalt deze eis in het najaar.

Veehouders kunnen zich aanmelden via: regiebureaunnn@noord-holland.nl

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteurBeheer