NOW heeft mogelijk invloed op schade-uitkering

Een tuinbouwonderneming die een beroep doet op het speciale noodfonds voor de sector, maar al eerder aanspraak maakte op de algemene NOW-regeling kan te maken krijgen met een korting op de steun.

Dat meldt Glastuinbouw Nederland. Of er ook daadwerkelijk gekort wordt, hangt af van de bedrijfssituatie. Glastuinbouw Nederland heeft over de uitvoering van de steunregeling overleg gehad met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rekenvoorbeelden

Hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met steunaanvragen van bedrijven omgaat die ook een beroep deden op de regeling NOW, blijkt uit een tweetal rekenvoorbeelden. Bedrijf A, met een omzet van € 200.000 en een omzetverlies van € 100.000, heeft recht op een maximale bijdrage vanuit het noodfonds voor de tuinbouw van € 49.000. In deze regeling geldt 30% ondernemersrisico en van de resterende € 70.000 verlies wordt 70% vergoed. Als het bedrijf in een eerder stadium NOW-subsidie heeft aangevraagd van € 20.000, dan wordt alleen de resterende € 29.000 bijgedragen vanuit het noodfonds.

Bedrijf B

Bedrijf B heeft een omzetschade van € 2 miljoen en heeft een bijdrage van € 500.000 ontvangen vanuit NOW. Het omzetverlies van dit bedrijf komt daardoor uit op € 1,5 miljoen. Daarmee blijft de onderneming qua schade boven het plafond van € 1 miljoen dat in het noodfonds voor de tuinbouw is ingesteld. Daardoor hoeft voor dit bedrijf de NOW-subsidie niet van de schade-uitkering vanuit het noodfonds te worden afgetrokken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.